Håndværkerne begynder snart det store arbejde med at renovere Mørke Kirke. Kirken lukker  pinsedag d. 27. maj 2012 og vil være lukket et år frem.
[quote style=”boxed” float=”right”]Konfirmationerne i 2013 vil også blive berørt af kirkelukningen. Det betyder at elever fra Mørke skole skal konfirmeres i Karlby kirke søndag d. 5. maj, mens elever fra Firkløverskolen skal konfirmeres i Hvilsager kirke d. 28. april. [/quote]
Det har i mange år været et stort ønske fra menighedsrådet at etablere en ny indgang, da den nuværende indgang giver mange problemer. Døren er for smal, og der er mange trin op i kirken, som særligt generer gangbesværede og begravelsesfølger.
Derfor har vi fået lov til at etablere en ny indgang i tårnet under orglet, som gerne skulle løse de mange problemer.

Mørke kirke lukker derfor efter gudstjenesten pinsedag d. 27. maj 2012 og vil være lukket et år frem. For det er ikke blot en ny indgang, der er på tegnebrættet. Når håndværkerne alligevel rykker ind, skal hele kirken have en ordentlig tur. Så det bliver en spændende tid i og omkring Mørke kirke, og vi glæder os meget til at kunne vise både præstegård og kirke frem igen.

Mens kirken er lukket, vil der blive holdt gudstjenester i de omkringliggende kirker og i sognegården.
Sognegården er et glimrende alternativ til gudstjeneste i en kirke, og gudstjenesten kan holdes ligesom i en kirke med salmer, læsninger og nadver.
Dog kan vi ikke tilbyde dåb i Mørke sogn, mens kirken er lukket, men jeg vil fastlægge gudstjenester i Hvilsager og Karlby kirke, hvor man så vil kunne få dåb.

Konfirmationerne i 2013 vil også blive berørt af kirkelukningen.
Det betyder at elever fra Mørke skole skal konfirmeres i Karlby kirke søndag d. 5. maj, mens elever fra Firkløverskolen skal konfirmeres i Hvilsager kirke d. 28. april.

 

Ved Følle ligger Karensminde en gård med over hundrede økologiske Jersie køer.

Puslingene som er de yngste hos FDF Mørke var på besøg og konstaterede at køerne har det rigtig godt.
Der blev kørt mælketaxa set på malkerobot og kælet med katte og køer.

Landmanden hedder Karl og har også en gård i Mørke på Trællegårdsvej.

70 spillere fra Mørke IFs ungdomsafdeling var onsdag i NRGI Arena for at se den sidste kamp inden slutspillet mellem Århus Håndbold og KIF Kolding.

32 af de unge håndboldspillere fra Mørke fik samtidig prøvet, hvordan det er at være med på banen i den imponerende hal, de havde nemlig fået æren af at løbe ind på banen sammen med spillerne fra de to hold.

Se alle billederne hos syddjurs.nu

Betina og “Det lille krea hold” som de kalder sig havde ca 35 gæster til fernisering i Mørke Hallens Cafe torsdag den 14 marts.

De mange fine billeder er resultatet af pigernes arbejde  i borgerhuset Solgården.

Pigerne der alle er 13 år maler på 3 år i en frivillig gruppe og de er blevet rigtig dygtige.

Billederne kan ses i Mørke Hallens Cafe den næste måned.

Store som små er i fuld gang med at udforske det liv der engang var på heden, og hvilken rolle den spiller i dag.
Tirsdag tog mellemtrinnet og overbygningen på tur til Kongenshus for at opleve heden på nærmeste hold. Der blev gået lange ture i den Jydske lyng hvor den så ofte beskrevne vestenvind gav sunde røde kinder.
Der blev taget jordbundsprøver og mange elever fik et indtryk af, hvor hård hedejord er. Det gav en forståelse for det hårde arbejde hedebonden måtte døje inden han kunne høste sit korn.

Der blev også lavet de indledende øvelser til sansedigte. Der blev mærket på vinden, farver og former blev noteret og enkelte smagte sågar på lyngen.
Det var en rigtig god tur, hvor stemningen var god og kinderne røde.

Onsdag var indskolingen på Molslaboratoriet og i det dejlige forårsvejr lærte de om  fuglestemmer, travede gennem landskabet og fandt dyr i både skov og på hede.

Nu har vi taget første spadestik til en folke/markeds-dag i Mørke, en ide der er udsprunget på visionsdagen.

Vi ved der er masser af initiativ, hobbyer, kreativitet og aktivitet i Mørke og det synes vi er meget værdifuldt.

Derfor laver vi en “dag”, hvor alle kan komme og vise, kigge, prøve, sælge og blive inspireret…

Sæt et kryds i kalenderen d. 25. august.

Kan du synge, danse, skrive, spille, male, snitte – whatever. – kom og vær med.

Vi er endnu kun på ideplan, så har du ideer eller gode tanker, så giv endelig lyd 🙂

Kontakt os på annekirstine2@gmail.com

176 børn fra Ådalen og Mørke skoler et big band og en proff. sanger.

Der var mange hundrede mennesker mødt op til en mindeværdig skolekoncert med Klüvers Big Band og Mike Andersen.

Har du billeder fra koncerten er du velkommen til at dele dem her på siden. send dit billede til 8544@scharling-toft.dk

Er du til slimede monstre med skarpe tænder og laserøjne? Eller vil du bare gerne se en fantastisk flot udstilling med monstertegninger, så kik forbi Mørke Bibliotek – de store drenge fra Børnehaven Kastanjehuset har i længere tid arbejdet med monsterbilleder, og nu kan du se de inspirerende resultater på biblioteket.

Men pas på, det er altså lidt uhyggeligt!

Foredrag med Susanne Møberg

Særligt sensitive mennesker kan føle sig utilstrækkelige og anderledes, fordi man tilsyneladende er den eneste, der ikke kan holde trit med tempoet, leve op til forventninger, eller fordi man mere end de fleste påvirkes af og reagerer på ugunstige betingelser og negative stemninger.

Kom og hør, hvordan du styrker dit selvværd, finder den indre ro, samt hvordan du får det bedste frem i dig selv – til glæde for dig selv og for andre mennesker.

Foredraget henvender sig især til særligt sensitive mennesker; men er åben for alle, der ønsker inspiration og mod til at styrke selvværdet.

Foredraget tilbydes i samarbejde med Mørke Idrætscenter.

TORSDAG 22.MARTS kl. 19.00
Mørke idrætscenter, Drosselvej 1

Billetsalg hos Lene Munck Gravesen tlf.40148410 Mørke Idræstcenter eller hos

Mørke Mose (også kaldet Mørke Kær) er resterne af et større mosekompleks på i alt 500 ha. Det tilbageværende moseareal er på ca. 120 ha, hvoraf halvdelen er gamle, vandfyldte tørvegrave. Den største grav er på godt 25 ha.

[quote style=”boxed” float=”right”]Fuglelivet i søerne er karakteriseret af arter af vandfugle, bl.a. Toppet Lappedykker, Grågås, Knopsvane, og forskellige andefugle. Nattergal, Rørsanger, Kærsanger og andre sangfugle er tilknyttet rørskoven eller de omkringliggende krat. Indtil slutningen af 1990’erne var der en større hættemågekoloni i Mørke Mose, men den er nu helt forsvundet. Til gengæld er Grågåsen så indvandret som ynglefugl.[/quote] Der findes ingen vidtstrakte rørskove i mosen. De største rørskovsområder findes centralt i mosen. Mosen er omgivet af enge og opdyrkede marker.

Kreaturafgræsning af engene foregår i mindre omfang. En del af græsarealerne bliver høstet årligt.

Mørke Mose har tilløb af vandløbene Mørke Bæk og Hornslet Bæk. Hornslet Bæk har i et par årtier været ført uden om den største af mosesøerne, men for få år siden blev bækken lagt tilbage i sit gamle leje og løber nu igen ind i søen. Mørke Mose har afløb til Alling Å, der løber ud i Grund Fjord og videre til Randers Fjord.

Adgangsforhold

Den største af tørvegravene kan overskues fra landevejen mellem Termestrup og Rosenholm.

Desuden er der adgang til mosen via en markvej, der går mellem Gl. Mørkevej og Løkkenvej. Ad denne vej kan man gå tværs gennem mosen.

Her er der adgang til en grusvej langs med banen, hvor der er glimrende udsigt ud over det meste af moseområdet. Ved en af de mindste søer er der et fugletårn, Vresningen. Tårnet nås til fods fra Løkkenvej. Færdsel i mosen i øvrigt er kun tilladt efter naturbeskyttelseslovens regler. Færdsel uden for stierne bør undgås i fuglenes yngletid.

Offentlig sti i Mørke Mose

Udnyttelse.

En del af området udnyttes til landbrugsmæssige formål. Der foregår desuden jagt i området. Der er fundet en større opdræts- og foderplads i den sydlige del af mosen. Her opdrættes der gråænder og fasaner i store indhegninger. I vandkanten udlægges foder til ænderne. Det betyder, at der i mosen et større antal opdrættede ænder. Fodring og udsætning kan forringe forholdene for mosens vilde fugle, og kan desuden forværre vandkvaliteten.

Herudover er der ekstensiv færdsel og lystfiskeri i mosen, herunder sejlads med robåde, der kan virke forstyrrende for fuglene, særlig i de mindre søer.

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening 

Månedsbladet 8544 udkommer med nyt fra Mørke og omegn.

Deadline er den 20. i hver måned, og bladet er på gaden den første weekend i måneden.

Indlæg til bladet – såvel tekst som billeder – modtages på adressen: 8544@moerkes.net

Her kan du læse seneste udgave af 8544

 [box type=”info” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Redaktør: Jørn Løth tlf. 4015 7317
Layout: Erik Skannrup og Sune Glitrup.
Kasserer: Tage Overgaard Poulsen.
Distribution: Poul Erik Andersen.
Annoncer: Flemming Sørensen [/box]

Der var 170 i kirke og til tøndeslagning søndag den 19 feb. Rigtig mange var meget flot klædt ud.

Der var bla. en Iphone, et juletræ og en giraf. En soldat en krabbe og mange mange flere sjove kostumer.

I kirken fortalte præsten om hvem der var vigtigst i kirken og på gårdspladsen var der udover de flotte tønder som FDF havde dekoreret, varme pølser, fastelavnsboller og masser af glade mennesker.

Tag en rundtur i Mørke og omegn med Google Street View.

Google var i byen i sommeren 2009 så det er altså ikke helt opdaterede billeder.

Billederne er bla. taget før trafiksaneringen af Hovedgaden.

 

[streetview width=”100%” height=”250px” lat=”56.335308″ lng=”10.375694000000067″ heading=”57.62903225806461″ pitch=”-6.387096774193555″ zoom=”0″][/streetview]