Genbyg Byens Hus rykker og indkalder nu interesserede håndværkere til et infomøde om projektet så man kan få afklaret om man som håndværker kan efterkomme de ønsker der er.
Alle lokale håndværkere har fået et brev om infomødet

genbyg

Byens Hus er en del af Genbyg Hovedgade-projektet. Idéen i projektet er at genbygge en af de tomme butiks- og erhvervsbygninger langs med hovedgaden. Projektet er skabt af byen ud fra en målsætning om, at udviklingen ikke kommer af sig selv. Byen går derfor foran, og kombineret med midler der indsamles lokalt, genbygges en bolig- og erhvervsbygning, der også kan rumme et Byens Hus.

Byens Hus er tiltænkt at være byens mødested, et værested. Indholdet i Byens Hus er stadig på projektstadiet og  to arbejdsgrupper arbejder på at udvikle et byggeprogram og skitsere projektets hovedindhold.

En udlejningsbolig kan genererer en indtægt til Byens Hus, mens erhvervslokaler kan blive en del af en fase 2, hvis der ikke på forhånd kan findes en lejer.

Syddjurs Kommunes juridiske afdeling følger denne del af Mørke-projektet tæt, idet der en lang række juridiske forhold der skal iagttages, førend et projekt, der indfrier borgernes mange forventninger, kan realiseres.

Så ligger placeringen af ‘Byens Hus’ fast. Den 20 april bevilligede Syddjurs Kommune købet af Ebeltoftvej 7 den gamle genbrugsbutik.  Det er her det nye hus skal ligge.

Engang efter sommerferien 2016 vil bygningen blive nedrevet ved hjælp af kommunale bygningsfornyelsesmidler og herefter vil opførelsen af ‘Byens Hus’ påbegyndes.

Huset skal opføres som en del af Genbygprojektet. En kompetent gruppe af folk fra byen har involveret sig i denne del og arbejder tæt sammen med arbejdsgruppen for Byens Hus.

I vil komme til at høre meget mere herom i fremtiden!