Ideerne væltede frem på den første temadag omkring den kommende by- og områdefornyelse i Mørke. Temaet var ‘Det fysiske bymiljø’ 

 

Engagerede borgere

Omkring 30 engagerede mørke-boere troppede op i Mørke Idrætscenter lørdag d. 26/10 til Distriktsrådets og kommunens første temadag i forbindelse med borgerinddragelsen for den kommende by- og områdefornyelse i Mørke. Målet for dagen var gennem fælles inspiration og motivation at generere konstruktive og gode ideer omkring temaet ‘Det fysiske bymiljø`. Fokus for arbejdet kredsede især om emnerne ‘hovedgaden’, ‘byparken’ og ‘stationsområdet’, men der var også plads til helt andre ideer. Målet blev nået til fulde, da de fremmødte borgere havde masser af ideer på hjertet.

 

Dagens forslag

På temadagen var alle ideer velkomne: små som store, traditionelle som kontroversielle. Af temadagens arbejde kom følgende forslag (her blot i meget forkortet overskriftsform):

Hovedgaden:

 • Omskabelse af hovedgaden med smallere vej og ‘grønt bånd’
 • Hovedgaden med blomsterkasser og byportal med ild
 • Pudse og male samtlige huse på hovedgaden i forskellige farver
 • Skabelse af grønt bånd mellem hovedgaden og parken v. nedrivning af nogle huse, rundkørsel og stor lysmast
 • Rundkørsel ved sydlige indkørsel til Mørke
 • Grøn  kile i forbindelse med hovedgaden
 • Fortætning af bymidten

Byparken:

 • Aktiv park med ændring af beplantning, blomsterkasser, pavillon, grill og bænke
 • Legeplads i parken og anderledes naturbænke
 • Hundeluftegård

Stationsområdet:

 • Stationsområdet med ‘BoligNyt’ som kulturhus
 • ‘pendlerport til Djursland’ ved bl.a. stander til optankning af elbiler
 • Omskabelse af stationsområdet, så der skabes et anderledes torv og et skønnere view for togpassagererne.

Andet:

 • Branding af Mørke under temaet ‘lys i Mørke’ fx med laserlys i master
 • Udendørs løberute med fitness-aktiviteter lavet af naturmaterialer
 • Motionsstier i Mørke, bl.a. rundt om mosen

 

Endnu en temadag

Næste temadag afholdes allerede lørdag d. 2/11 kl. 9-13 igen i Mørke Idrætscenter. Her vil fokus være på sociale og kulturelle tiltag. Kom endelig med alle dine gode ideer. Der er mulighed for børnepasning i multisalen – så tag bare hele familien med!

 

Det videre arbejde

Ejerne til de forskellige ideer udarbejder efter temadagene en idebeskrivelse, som senest d. 10. november mailes til Distriktsrådet på moerkedistriktsraad@gmail.com. Skabelon til idebeskrivelsen kan downloades her på hjemmesiden. DOWNLOAD HER:  Ideskabelon_områdefornyelse_2013

Har man ikke mulighed for at deltage i temamøderne er man selvfølgelig også meget velkommen til at indsende en ide.

Så er det nu hvis man vil  deltage i de temadage, hvor borgerne i Mørke kan være garanter for at sætte et stort fingeraftryk på det endelige byfornyelsesprogram.

Som de 2 primære fokusområder for by- og områdefornyelsen er hovedgaden og stationsområdet blevet udpeget. I princippet kan det dog være hele Mørke by, der kommer i spil. Det afhænger af, hvad borgerne i Mørke arbejder sig hen imod i den kommende borgerinddragelsesproces. Alle pengene kan dog ikke placeres på et enkelt område, da det skal være en helhedsorienteret indsats.

Temadagene – hvad skal der ske?

For at få de spændende ideer og gode overvejelser i spil afholdes der indledningsvist 2 temadage, hvor der er tid til at drøfte ideer samt udvikle og gå i dybden med de konkrete forslag. Alle borgere er velkomne til en eller flere konstruktive dage, hvor der skal arbejdes med Mørkes fremtid.

26 Oktober kl 9.00 til 13.00: Det fysiske bymiljø

En konstruktiv dag, hvor byens borgere arbejder med konkrete ideer og problemstillinger. Fokus vil være på hovedgaden, byparken, stationsområdet og sikring af de bløde trafikanter.

2 november kl 9.00 til 13.00: Sociale/kulturelle tiltag

En konstruktiv dag, hvor byens borgere arbejder med konkrete ideer og problemstillinger. Fokus vil være på sociale og kulturelle tiltag for alle aldersgrupper – indendørs og udendørs.

Ved begge temadage er der selvfølgelig sørget for mad og drikke og der vil være hjælp til aktivering/pasning af eventuelt medbragte børn.

Kontakt Distriktsrådet
Har du som borger noget du gerne vil drøfte med Distriktsrådet, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvis du ikke lige kan fange os, så skriv til moerkedistriktsraad@gmail.com.

Årets BUSK gudstjeneste (Børn, unge, sogn og kirke) bliver en familiegudstjeneste i Mørke Sognegaard.[quote style=”boxed” float=”right”]Søndag 27 Oktober kl 11.00[/quote]

Det kommer til at handle om de masker vi tager på og det vil Sognepræst Maria Frederikke Rasmussen  fortæller mere om.  Nogle af de yngste FDF’ere kommer med et lille optrin som de opfører under gudstjenesten.

Musikken bliver også varetaget af FDF der stiller med klaver, bas og tromme.

Efter gudstjenesten er Mørke Menighedsråd vært for lidt frokost.

Det er søndag den 27 oktober. Gudstjenesten starter kl 11.00 og foregår i Mørke Sognegård.

 

Kom og klæd de kommende byrådsmedlemmer på til en ny periode.

Onsdag den 30. oktober kl. 19-21
i Mørke Idrætscenters cafeteria

Vælgermødet vil være en paneldiskussion, hvor de enkelte opstillede vil få
tre minutters taletid, hvorefter salen har mulighed for at stille spørgsmål
til panelets deltagere, og debatten er fri.

I pausen er Mørke Idrætscenter vært for en kop kaffe og en øl eller en vand.
Alle er velkomne, og forhåndstilmelding er ikke nødvendig.

Vel mødt i Mørke Idrætscenter

Skærmbillede 2013-10-19 kl. 13.35.05

Reserver datoen nu. Skal du, dit firma, dine venner og familie med til julefrokost,
så kan du bestille bord og betale hos:Kun firmaer: Jens Kjeldsen, tlf. 28924739 eller jens.kjeldsen@mail.dk
  Lene Gravesen tlf. 40148410 eller leneg.mic@gmail.dk
julefrokost-2013__

By- og områdefornyelsen

Mellem 50 og 60 interesserede mødte op til informationsmøde d. 12. september for at blive klogere på den kommende by- og områdefornyelse. Vi i Distriktsrådet håber på, at alle gik fra mødet med større indsigt, overblik og ikke mindst lyst til at deltage i de kommende temadage, hvor borgerne i Mørke kan være garanter for at sætte et stort fingeraftryk på det endelige byfornyelsesprogram.

5,5 mio. kr. – til hvad?
Som de 2 primære fokusområder for by- og områdefornyelsen er hovedgaden og stationsområdet blevet udpeget. I princippet kan det dog være hele Mørke by, der kommer i spil. Det afhænger af, hvad borgerne i Mørke arbejder sig hen imod i den kommende borgerinddragelsesproces. Alle pengene kan dog ikke placeres på et enkelt område, da det skal være en helhedsorienteret indsats.

Tidsplanen
På nuværende tidspunkt er der ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og ved Syddjurs Kommune lavet en reservation af de økonomiske midler til by- og områdefornyelsen. Det endelige tilsagn kommer ved byrådets godkendelse til februar 2014 inden ansøgningsfrist ved ministeriet d. 1. april 2014. Herefter vil der være en yderligere ministeriel sagsbehandling og en detaljeret projektudarbejdelse inden første spadestik til januar 2015. Inden godkendelsen til april skal det endelig e byfornyelsesprogram skrives – og denne skal udarbejdes på baggrund af den kommende borgerinddragelse, der netop er skudt i gang.

Temadagene – hvad skal der ske?
For at få de spændende ideer og gode overvejelser i spil afholdes der indledningsvist 2 temadage, hvor der er tid til at drøfte ideer samt udvikle og gå i dybden med de konkrete forslag. Alle borgere er velkomne til en eller flere konstruktive dage, hvor der skal arbejdes med Mørkes fremtid. Ved begge temadage er der selvfølgelig sørget for mad og drikke og der vil være hjælp til aktivering/pasning af eventuelt medbragte børn. For nærmere detaljer omkring de enkelte temadage, se her på www.mørke.dk, i 8544 samt opslag ved købmændene, i hallen, på biblioteket m.v.

Investormødet
D. 16. september afholdtes endnu et møde med fokus på investorprospekter, finansiering og tilskudsmuligheder. Der var en konstruktiv dialog på mødet, hvor både store og små investeringsprojekter blev vendt. Velvilligheden blandt borgerne er til stede og en arbejdsgruppe vil fortsætte arbejdet omkring disse temaer.

Kontakt Distriktsrådet
Har du som borger noget du gerne vil drøfte med Distriktsrådet, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvis du ikke lige kan fange os, så skriv til moerkedistriktsraad@gmail.com.

Slutteligt vil vi gerne takke alle de fremmødte til såvel infomødet som investormødet for konstruktive spørgsmål og masser af gode ideer. Vi håber meget på, at I vil være med til at sætte mere kød på ideerne i løbet af efterårets spændende borgerinddragelsesproces.  Det er jeres deltagelse, der er med til at bære hele by- og områdefornyelsen videre.