Torsdag aften var der det årlige fællesmøde for Mørke Distriktsråd og der var samtidig valg til det nye forretningsudvalg.

Følgende blev valgt:

Kasper Urth, Marlene Gade, Asger Mou, Charlotte Guldberg, Klaus Molberg & Hanne Schnoor som kasserer

Ud af distriktsrådet gik Finn Korsholm og Mads Obenhausen der ikke ønskede genvalg.

 Læs mere om distriktsrådet

Som borger i Mørke inviteres du hermed til det årlige fællesmøde (generalforsamling), der afholdes i Mørke Idræts Center (kantinen) den 29 NOV i tidsrummet 1930 – 2130.

 

Vi håber rigtigt mange borgere og medlemmer af Distriktsrådet vil prioritere deltagelse, da der jf. nedenstående agenda, er flere særdeles vigtige emner for byen at forholde sig til i den kommende tid.

 

Agenda (jf. vedtægterne + et par ekstra punkter markeret med rødt)

 

1.                                 Formandens årsberetning.

2.                                 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd.

3.                                 Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd.

 • Følgende ønsker ikke genvalg: Mads Obenhausen & Finn Korsholm
 • Følgende ønsker genvalg: Marlene Gade & Kasper Urth
 • Nye kandidater: Asger Mou, Charlotte Guldberg, Klaus Molberg & Hanne Schnoor (udelukkende som kasserer for Distriktsrådet)
 • Yderligere kandidater: fremsendes til Kasper Urth (ku@pphr.dk) eller opstilles på selve Fællesmødet

4.                                 Valg af revisor.

5.                                 Fastsættelse af årligt kontingent for Mørke Distriktsråd.

 • Forretningsudvalget foreslår vi fastholder det eksisterende kontingent på 500 DKK

6.                                 Behandling af indkomne forslag.

 • Forslag fra bestyrelsen: antallet af personer i Forretningsudvalget ændres fra ”op til  5 personer” til ”minimum 3 og maksimum 7 personer”. Dette af hensyn til den oplevede og kommende arbejdsbyrde.
 • Andre forslag / punkter til dagsordenen fremsendes til formanden (ku@pphr.dk) senest den 27 NOV

7.                                 Områdefornyelse i Mørke – hør seneste nyt i forhold til ansøgning om ekstra penge

 • Status – hvad forventes der af byen
 • Ansøgning om ”Forhåndsgodkendelse” til ministeriet

8.                                 Eventuelt

 

Spørgsmål og kommentarer til dagsordenen eller de enkelte punkter fremsendes til Kasper Urth (ku@pphr.dk) eller 4060 9123, vi ser frem til et godt og konstruktivt møde hvor ikke mindst den fremtidige udvikling af Mørke ligger højt på dagsordenen

 

Vel mødt – Mørke Distriktsråd

 

En af årets store begivenheder på Mørke Skole er den årlige skolefest. i år er det torsdag den 22 november det går løs.

6 klasse har igennem længere tid arbejdet med årets skolekomedie som i år hedder Tidsrejsen.

Det er 6A der selv har skrevet forestillingen der optræder.

Efter forestillingen er der fest på hele skolen.
Bandet Kong Gulerod spiller op i indskolingen og på mellemtrinnet er der boder og aktiviteter.

 

 

Sponser en kasse fyldt med blomster

og lad den forskønne hovedgaden det kommende sommerhalvår.

 

I forlængelse af “Ryd op i Mørke-dagen” blomstrede flere ideer om tiltag, der både kunne forskønne vores by, fortælle gode historier om byen og være med til at skabe yderligere fællesskaber på tværs.

Én af dem var at lade hovedgaden blomstre. Med blomsterkasser på begge sider af hovedgaden hele vejen gennem byen vil vi med beskedne midler kunne give hovedgaden et mere samlet og grønt udtryk til glæde for både os og dem på gennemfart. Byens gæster vil bemærke os og måske oven i købet smile, når de forlader byen i den anden ende.

Vi vil i fællesskab bygge, tilplante og udsætte kasserne d. 20. april 2013, hvor alle i byen, ung som gammel, inviteres til at være med til at forskønne byen på flere fronter.

 

Sponsorat

Her kommer du ind i billedet.

Ud over materialerne, som er genbrug, er der også brug for penge til planter og vanding. Mod et mindre beløb får man sit navn på kassen, og så har man sin egen blomsterkasse på hovedgaden, bygget med et selvvandingssystem, så man ikke skal bruge hele sommeren på at vande.

 

Hjælp med genbrug

Kasserne bygges af genbrugsmaterialer, og her har vi allerede nu brug for hjælp.

Vi skal have samlet plastbakker (af den slags man får mandariner, vindruer eller kød i) gerne med lidt høje kanter. Udtjente karklude (rene) og brædder. Ligger du inde med søm eller skruer, du ikke længere har brug for, kan de skam også bruges.

Der skal bruges min. 400 plastbakker, 200 karklude og mange brædder, så begynd allerede nu at samle! Alt kan afleveres ved præstegården, Kirkevej 30, 8544 Mørke. Tak for al den hjælp, vi kan få!

 

På vegne af “Skønne Mørke – Hovedgaden”

Rikke Nordmann

 

Billedtekster:

Kassens genbrugselementer

En færdige blomsterkasse

Comlogic er endnu et bevis på, at Mørke er en by i vækst.

Stifteren af firmaet Bo Jensen har boet i Mørke i en del år, og har nu fået fod under eget bord i et lejemål i de flotte lokaler hos Milliken.

Han er født i Aarhus og har uddannet sig i en del forskellige virksomheder – alle med tilknytning til it- branchen.

Comlogic er et it-firma, der udarbej- der skræddersyede it-løsninger til mellemstore og små virksomheder.

Bo Jensen er en erfaren mand in- den for it-branchen, idet han har beskæftiget sig med dette spændende område i mere end 20 år, før han besluttede sig til at starte eget firma i 2008 med navnet Comlogic.

Drift og vedligehold af it-løsninger

Kunderne tilbydes adgang til et højt niveau af faglig ekspertise både til virksomheder, der selv har it- afdeling, men også til virksomheder, der vil undgå de faste omkostninger ved at aflønne en it-medarbejder internt. I sidstnævnte tilfælde har Comlogic’ s konsulenter værktøjer til en effektiv og personlig support.
Ud over virksomhedssupport har firmaet også salg af hardware og software fra markedets førende leve- randører til sine kunder.

Virksomheden beskæftiger i dag 3 medarbejdere og satser på en gradvis forøgelse af medarbejderstaben.
Fra ”8544” skal der lyde et ”

Velkommen til Mørke 

i-pads på Mørke skole

Mørke skole haft deres Ipads i snart 2 måneder. Det har været en succes for både elever og lærer. Eleverne har taget rigtig godt imod dem og udvist stor forståelse og tålmodighed overfor alle begyndervanskelighe- derne. Nu er der ved at være godt styr på både opkoblinger og pro- grammer. Lærerne har formået at få Ipads rigtig godt implementeret i undervisningen. Det til gavn for både dem selv og eleverne, og de bruges i langt de fleste fag. Ipads udelukker dog ikke 100 % bøgerne som stadig skal hives frem en gang i mellem sammen med penalhuset. Forældrene der har børn på mellem- trinnet, vil modtage et spørgeskema, hvor de har mulighed for at melde tilbage med deres erfaringer vedrø- rende Ipads til deres børn.

Til januar skal vi i gang med 2 runde af udleveringerne af Ipads til først udskolingen og dernæst indskolin- gen. Det ser vi alle frem til, og med lidt erfaringer i bagagen forventes det at forløbe uden de store vanske- ligheder. I den forbindelse vil foræl- drene til børn i ind- og udskoling blive indkaldt til fælles møde hvor der gennemgås retningslinjer og udleveres Ipads.

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med I-pads på Mørke skole.

Yderligere referat af bestyrelses- møde den 2. oktober kan findes via skolens hjemmeside www.moerke- skole.dk

På bestyrelsen vegne

Ann Ring

I disse dage er det 100 år siden man begyndte opførelsen af Mørke Elektricitetsværk.

Som man kan se på billedet var beliggenheden på Kirkevej, i den bygning, som snedkermester Steen Nielsen i dag bruger som værksted.

Ideen til anlæggelsen af eget elektricitetsværk for Mørke by udgik fra urmager Dahl, Mørke. Han havde i nogen tid tumlet med tanken.
En aften talte han med daværende slagtermester Rothausen, og han var straks med på planen, og den 1. september 1912 blev det første møde afholdt med borgerne i Mørke.

Den første bestyrelse kom til at bestå af urmager Dahl, slagtermester Rothausen, smed Danielsen, gårdejer Hans Hansen og læge Carlsen.

Elektricitetsværket blev opført af murer L. Jacobsen, Mørke og tømrer Pedersen, Ommestrup. Ingeniør Sardemann, Århus førte tilsyn med hele anlægget. Hele anlægget – bygninger, maskiner, installation – ko- stede ca. 40.000 kroner(!!)

Elektricitetsværket blev indviet den 1. august 1913.
Når tidspunktet for 100 års jubilæet nærmer sig, vil vi i 8544 fortælle hele historien om værket, der til tider udviklede sig dramatisk.

JL.

 -Mørke handelsstandsforening afholder i samarbejde med Mørke kirke og FDF, Juletræestænding den 2 december .

I forbindelse med første søndag i advent, den 2.december, gentager vi sidste års succes, ved at stable et mindre arrangement på benene, bestående af:

 • Gudstjeneste i Mørke Kirke/Sognegården`s lokaler  kl. 14,00
 • Musikoptog/Rosenholm Tambourkorps gennem byen(forbi Lindebo) ned til stationen
 • Julemanden ankommer til Mørke og underholder børnene.
 • Juletræet tændes kl. 16,00 af sognepræst Maria Frederikke Rasamussen
 • Gratis æbleskiver og julegløgg serveres fra det opstillede TELT.
 • Konkurrence(vind en godtekurv til en værdi af kr. 1000,-), udtrækkes kl. 16,45.
 • Kræmmerboder med salg af hjemmegjorte ting og sager.

 Venlig hilsen

Mørke Handelsstandsforening

 

Finn Korsholm

Formand/koordinator

Bidrag og støtte til julebelysningen modtages gerne i de opstillede ”juleindsamlingsbøsser” i byens butikker eller på konto nr . 9324 000 4515986.