Julefrokost i Mørke Idrætscenter Lørdag den 17.11.2012

Indendørs fodbold starter i uge 43. Træningstiderne er:

Fredag Hold Klokken Træner

16.00 U15 drenge Tonni og Jesper

17.00 U11 drenge Lars og Claus

17.00 U10 piger Mette

18.00 U13 drenge Anders og Emil

19.00 U15 piger René

20.00 Damesenior Thomas

Lørdag

9.00 U7 + U9 drenge Tonni

10.00 Herresenior + oldboys Peter

Hver mandag aften kl. 20 er der ”Herre-tons” i gymnastiksalen på Mørke skole, hvor vi varmer op med lidt hockey og derefter går over til volley-bold.

Vi vil gerne være flere!
Kom og vær med!

På holdets vegne Sune Glitrup

Ny Sæson i Gymnastik’s Springafdeling

Mandag fra 17.00 fyldes hallen med glade gymnaster. Årets spring- sæson er skudt i gang!

Gå ind på www.moerkeif.dk og se vores gode tilbud under fanen gym- nastik.

I spring afdelingen er der masser af plads til udfoldelse, afslappet stem- ning og kompetente trænere. Vi tager jævnligt på kurser for at forbedre os og for at søge inspiration. Der er stadig pladser.

Er du mere til frisk luft så er løbesæsonen startet! Der er tilbud for alle; lige fra træning til marathon til en dejlig gå-tur med ligesindede. Mørke IF tilbyder “Walk” som er planlagte gåture i godt selskab.

Nyt hold tirsdag 19.30: Stræk og styrke.

Der er masser af aktiviteter i skolens gymnastiksal: Tirsdag fyrer Anna og Sofie op for danse-rytmer for de 6 – 10 årige.

Der er stadig Pilates og Zumba.

Kom og være en del af gymnastik afdelingen. Du kan også være med til at bringe godt humør og velkom- ment selskab til afdelingen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til

enten Natuk på 27631388 Eller til Thomas Ring.

Jubilæum

Det er ikke almindeligt, at en by af Mørkes størrelse har et månedsblad, der udkommer med 16 sider hver måned.

Det er helt ualmindeligt, at det er sket i 25 år.

Ikke desto mindre så ”8544” da- gens lys i 1987 som led i et sund- hedsprojekt, som daværende Rosen- holm kommune havde søgt og fået midler til.

Utallige ulønnede frivillige har i årenes løb brugt oceaner af tid på at få ”8544” på gaden til tiden hver måned.

Det hele startede med en spritdub- likator og frihåndstegninger, og så har det ellers udviklet sig.

Især de første år var de to ejere af Rosenholm Tryk Jørgen Bach og Henning Hansen en uvurderlig hjælp med udgivelsen af bladet, – vi bruger stadig Rosenholm Tryk.

3 redaktører

Der har i de 25 år kun været tre redaktører nemlig Carla Milthers, Axel Nordentoft og Jørn Løth.

Carla Milthers var i mange, mange år drivkraften bag bladet, men også hendes efterfølger Axel Nordentoft gjorde en kæmpe indsats for at ud- vikle ”8544”.

Desværre døde Axel pludseligt i 2004, og så måtte en ny mand tage over.

Poul Erik Andersen har været med i alle årene, og han har troligt haft

kontakt til trykkeriet og kørt blade ud til de mange interesserede, der bor uden for Mørke-Hvilsager sogne – uden at få en krone for det. Flot!!

Også vor nuværende kasserer Tage Overgaard Poulsen har dygtigt for- valtet vore stærkt begrænsede res- sourcer, og været med i rigtig mange år.

Vi er også heldige at have to fanta- stiske ”lay-outere”, der på skift sæt- ter bladet op, nemlig Sune Glitrup og Erik Skannrup.

På annonceområdet er vi så heldige at have en stærk ankermand i Flem- ming Sørensen.

Ann Pedersen har i mange år været både kasserer og revisor.

Vi er så heldige, at Frede Petersen har villet overtage distribueringen af ”8544” efter Per Pedersen. Tak for det!!

Reception

Bestyrelsen har besluttet at holde en lille reception for alle tidligere med- arbejdere på ”8544” – som hermed venligst med ægtefæller indbydes til

Lørdag den 10. november 2012 kl. 13.00 på Lindegården.

Der vil blive mulighed for at snakke gamle dage, se alle numre af ”8544” fra start til nu, samt nyde et glas vin og en pindemad. Vi håber, at alle vil møde op – og tage tidligere medar- bejdere, der er flyttet fra egnen med. Ring eller skriv til:

Poul Erik Andersen,
tlf. 8637 7183 eller pea@ma-net.dk

Tusind tak til de mange frivillige, men så sandelig også til alle jer, der troligt måned efter måned sender nyheder til ”8544”, – uden jer intet blad!!

Og sidst – men ikke mindst en stor tak til vore trofaste annoncører – uden jer slet intet blad.

 

Rosenholmvejen kunne sikres meget bedre mod ulykker.

Det mener Hornslet Distriktsråd.

Sidste efterår blev den 19-årige Carina Melchior fra Mørke hårdt kvæstet i en trafikulykke på  Rosenholmvej, men hun er ikke den eneste, der er kørt galt på strækningen.

Vejen, der går fra Ebeltoftvejen mod Rosenholm Slot og Hornslet, går gennem et område med moser og dybe vandfyldte grøfter.

Farlige betonrør
Flere steder er der lavet overkørsler med store betonrør under jorden og det er dem, der er problemet.

Borgmester Kirstine Bille (SF) siger, at vejstrækningen er med i kommunens trafiksikkerhedsplan.

Hun peger på, at kommunen har mange vejstrækninger, som har samme niveau med hensyn til trafiksikkerhed.

Hun vil ikke love, at Rosenholmvejen nu bliver rykket op på listen over strækninger, der skal sikres bedre.

Læs hele artklen hos dr.dk/syddjurs

 

Med sin nyeste bog ”Strik i stor stil” har strikdesigneren Annette Danielsen udgivet hele ti strikkebøger, som har begejstret strikkere landet over. Nu kommer hun til bibliotekerne i Mørke og Hornslet, hvor hun holder jubilæumsworkshop.
Om inspirationen til sine mange designs siger Annette Danielsen: ”Idéerne til mine modeller finder vej til den virkelige verden på finurlig vis. Måske bobler der en op på vej hjem fra arbejde efter en dag med inspirerende kollegaer. En model kan også dukke frem på nethinden ved at se to grimme farver tilsammen danne noget magisk”.

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]Info: Mørke Bibliotek Tirsdag d. 23. okt. kl. 19-22 Entré: 125 kr. Billetter: Mørke Bibliotek og Uldfisken[/box]
Udover at lave spændende og lækre designs, lægger Annette Danielsen også vægt på, at det skal være sjovt at strikke hendes modeller. ”Det færdige resultat skal være funktionelt, men det allervigtigste er, at det er sjovt undervejs. Der er ingen grund til at gøre ting mere besværlige end nødvendigt, men samtidig synes jeg, at det er detaljerne, der sætter prikken over i’et”, udtaler hun.
Ved sine workshops på Mørke Bibliotek den 23. oktober og på Hornslet Bibliotek den 7. november vil hun fortælle om baggrunden for sine mange strikdesigns, og hun vil instruere i lettilgængelige strikketeknikker, der kan bruges i utallige sammenhænge. Derudover medbringer Annette Danielsen en sand overflod af lækkert strik, idet hun medbringer alle sine modeller, som publikum er velkommen til at prøve.
Aftenen er arrangeret i samarbejde Uldfisken (det tidligere Filt) i Hornslet, og der er dermed slået masker op til en spændende og inspirerende aften for alle strikinteresserede.
Info:
Mørke Bibliotek
Tirsdag d. 23. okt. kl. 19-22
Entré: 125 kr.
Billetter: Mørke Bibliotek og Uldfisken

 

Publikum bedes medbringe pinde nr. 3 og 25 kr. til opskrifter/kopier og garn.

 

Læs mere om Annette Danielsen på www.annetted.dk

Så har strikkepigerne endnu engang været på spil og ladet byens park dekorere med strik.

Parken er blevet et helt fantastisk sted efter at gartneren har ordnet græsset og givet en hånd med alle kuglerne i træerne.

 

[flickr_set id="72157630303380724"]

Se de fine billeder som Rene Sørensen har taget . Der er flere på hans Flickr side her 

Der går et jerntæppe ned gennem Syddjurs

Nok er der nu slået et søm i rådhusdebatten for denne gang, men spørgsmålet er om splittelsen i byrådet får andre politiske konsekvenser

 Læs hele artiklen på Lokalavisen.dk

 

De vestlige distriktsråd i Syddjurs opfordrer politikerne til at tage en ny rådhusdebat i valgåret 2013

De syv distriktsråd i den vestlige del af Syddjurs Kommune, der under hele rådhusdebatten har lagt sig fast på, at det eneste rigtige er at opføre et nyt rådhus ved Rønde og sælge de nuværende, forsøger nu en sidste gang at overbevise et flertal i byrådet om det tossede i at smide penge efter de eksisterende rådhuse i Ebeltoft og Hornslet i stedet for at bygge nyt.

 

Læs hele artiklen på lokalavisen.dk