Indlæg

Parkgruppen har i forbindelse med byfornyelsen renoveret dele af parken i Mørke. Nu vil de åbne søen op ved at fjerne hegn og en del af beplantningen rundt om søen.

Brinken vil blive nivelleret ud og det vil betyde at søen vil komme mere til sin ret. Siger Anne Kirstine Røn der er medlem af parkgruppen.

Der vil blive nemmere adgang til søens vand uden man behøver være nervøs for sikkerheden. For når brinken er nivelleret ud vil der ingen “stejle” sider være på søbredden, det vil blive som en badestrand, hvor vandet langsomt bliver dybere.

Øen i søen bliver bevaret og de eksisterende store træer rundt om søen bevares også og søen vil tage form efter dem.

Nogle steder vil der skulle graves af, og andre steder lægges på. Arbejdet med at åbne søen går igang så snart ællingerne i søen er ruget ud.

Sidste del af parkfornyelsen


Åbning af søen er det sidste prioriterede indsatsområde fra parkgruppen.

På et offentlig møde den 10 april i Mørke hallen, fortalte parkgruppen om deres ønsker om at fjerne hegnet og flade brinken ud.

Det har allerede i lang tid været muligt at nyde de tiltag der har renoveret parken i Mørke.

Parkgruppen har med midler fra byfornyelsen, arbejdet på flere forskellige indsatser der har bragt Tarzanbane og ny legeplads til parken.

Syge træer er blevet fældet og der er plantet nyt. Parken er blevet udstyret med møbler så man kan lege og opholde sig i et grønt centrum i byen.

En gynge fik forkortet snorene,
en masse ukrudt blev fjernet,
fingre blev brændt af brændenælder,
børn legede,
solen skinnede,
kvinder kvidrede med rumpen i vejret,
en hyggehule med lys, 2 små stole og masser af rum til hemmeligheder i rhododendronbusken opstod 
og så kom den fantastiske Erik forbi på hans græsslåmaskine

Den ellers så idylliske bypark i Mørke på Djursland skæmmes i øjeblikket af skrig og skrål fra et stort antal råger. Faktisk er antallet af dem lige nu så stort, at det ikke kan undgå at påvirke hverdagen for landsbyens beboere.

– De bliver flere og flere. De skider og skriger, og hvis vi skræmmer dem væk, så går der ikke længe, inden de er tilbage igen, siger tidligere byrådsmedlem i Syddjurs Kommune og Mørke-borger, Flemming Hansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det eneste våben, der reelt findes mod rågerne, er at skyde dem. I år må jægere regulere bestanden af de voksne råger i en periode her først på året, og før sommerferien må man så skyde ungerne.

Men jægerne kan først komme i aktion, når kommunen får en tilladelse til at regulere bestanden fra det lokale skovdistrikt.

– Vi søgte for 14 dage siden og venter på tilladelsen. Men vi har også reguleret bestanden ved at skyde dem de seneste år, uden at det har haft den store effekt. I år er bestanden eksploderet, siger afdelingsleder for Miljø i Syddjurs Kommune, Morten Hundahl, til TV2 ØSTJYLLAND

Kommunen føler sig derfor en smule magtesløs i kampen mod rågerne. Man har derfor spurgt Miljøstyrelsen til råds.

– Men der er ingen nemme løsninger. Der findes skræmmekanoner og sirener, som man kan sætte op ved rågerne. Erfaring fra andre kommuner er dog, at de også larmer og generer. Det er pest eller kolera, siger Morten Hundahl.

Det eneste, man så altså kan gøre, er at skyde rågerne. Syddjurs Kommune har et samarbejde med Rosenholm Jagtforening, der stiller med jægere til opgaven.

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/landsby-ramt-af-raageplage-bestanden-er-eksploderet 

 

Indtil vi får lavet en langtidsholdbar løsning for søen og hegnet, vil søen blive forskønnet lidt, så den tager sig lidt kønnere ud sommeren over.

Mandag d. 12. juni fik en gruppe fjernet en masse ukrudt og plantet lidt, der kan danne et fornuftigt bunddække.

Arbejdshandskerne var på  og med haveredskaber og godt humør blev søen lidt kønnere.

Hegnet omkring søen har uden tvivl set bedre dage og det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Vores konsulent ved kommunen har derfor holdt møde ved søen med de ansvarshavende fra kom- munen. Kunne det tænkes, at vi kunne enes om en løsning for søen og hegnet og deles om økonomi- en?

Hullet i hegnet er efterfølgende blevet repareret. Men svaret var, at hegnet ikke er gammelt nok til at skulle skiftes ud! Et svar vi selvfølgelig ikke er tilfredse med. Så nu går vi i tænkeboksen og skal undersøge økonomien for for- skellige løsningsmodeller. Har du fagviden om netop søer/ beplantning/hegn du vil dele ud af eller er du bare interesseret i, hvordan søen og hegnet skal væ- re, så kontakt Anne Kirstine på 5071 4546 eller Charlotte på 6167 2329.

I forbindelse med reetableringen og fornyelsen af Byparken i Mørke er der her mulighed for at få åben indsigt i planer, indsigelser og kommunikation til og fra Syddjurs kommune

Klik her 

 

Krattet fra FDF Landslejren 2016 skal have nyt hjem.
I foråret 2017 opsættes legestationen i byparken i Mørke
I januar var en gruppe frivillige på Sletten ved Himmelbjerget for at tage Krattet ned og bringe det til Mørke.

Her en Timelapse af nedtageningen inden den skal til sit nye hjem.

Krattet udviklet af
den skandinaviske designhøjskole http://www.designhojskolen.dk/
i samarbejde med
XL byg og Kompan

Video og Foto af
René Sørensen
http://rsfoto.dk/

 

Legestationen Krattet, der blev udviklet til FDFs Landslejr 2016 i et samarbejde mellem FDF og Den skandinaviske Designhøjskole i Randers, skal nu leve videre i Mørke.

Mørke er i gang med en større byfornyelsesproces under titlen LYS I MØRKE. Projektet løftes af Distriktsrådet, men hele byen er inddraget, heriblandt den lokale FDF-kreds.

En frivillig gruppe under Distriktsrådet har igangsat en række initiativer, blandt andet har Byparken fået en opgradering, og det er her legestationen Krattet fremover skal indbyde store og små til at lege løs.

– Jeg deltog selv på landslejren, og har oplevet, hvordan Krattet fik store og små til at lege. Jeg glæder mig meget til at opleve, hvordan Krattet kan få legebørn i alle aldre til at genfinde legen, fordi legestationen kan noget nyt og overraskende. Byparken bliver et sandt legemekka for småbørnsfamilier, siger Jakob Rauff Baungaard, der er medlem af Distriktsrådet i Mørke.

1600px_COLOURBOX20213676Et glædeligt gensyn

Da FDFerne holdte landslejr på Sletten i sommer 2016 for 12.000 deltagere var det med legen som tema. For at sætte legen i gang blev der til lejren bygget otte Legestationer, hvor Krattet er den ene af disse.

De lokale FDFere i Mørke glæder sig meget til gense Krattet og vise legestationen til resten af byen.

– Vi synes, det er forrygende, at det kan lade sig gøre. Det er takket være et fantastisk samarbejde i byen. På den her måde, vil legen fra Landslejren leve videre i Mørke, siger Ove Højer, der er kredsleder i FDF Mørke.

Legestationen bliver placeret centralt i byen, dér hvor FDF-kredsen plejer at holde Legens Dag.

– Vi er glade for at Krattet kan få nyt liv i Mørke og fortsat minde om, at det er vigtigt at give plads til legen, og huske at lege. Og med legestationen Krattet, kan man jo slet ikke lade være, siger FDFs generalsekretær Morten Skrubbeltrang.

Distriktsrådet planlægger at Krattet åbner i 1. halvår af 2017.

På grund af mange støjklager har Syddjurs Kommune sammen med Naturstyrelsens distrikt Kronjylland besluttet at gennemføre en regulering af antallet af rågeunger i Mørke Bypark.

Det betyder i praksis at lokale jægere vil skyde rågerne i perioden fra 1 maj til 15 juni 2016

Jens Bang Rasmussen fra Rosenholm jagtforening regulerer råger i Byparken . De smager fortrinligt siger han.

Jens Bang Rasmussen fra Rosenholm jagtforening regulerer råger i Byparken .
De smager fortrinligt siger han. 🙂

Hvad sker der mon hen over foråret og sommeren i Parkanlæget? Læs med her om, hvad planerne er.

Blomster i massevis

I husker måske, at der i november til indvielsen af karrusellen og gyngerne i fællesskab blev lagt intet mindre end 14.000 krokusløg i flere tuer bagerst i parkanlæget. De er nu begyndt at pible frem og spire. Tuerne har ikke været helt fri for forbi- passerende cykeldæk og fodaftryk vinteren over. Men når blomsterne rigtig får fat, så skal det nok blive rigtig fint og lysne flot op. Vi håber også, at der vil komme en kant rundt om tuerne i lighed med de kanter der er på tuerne frem mod Kirkevej. Kommunen har ytret forventning om at gøre det, så det håber vi på.

Kant på ’sandkassen’ og aftenbelysning
Nu hvor vejret er blevet varmere kan vi rigtig se, at karrusellen og gyngerne bliver flittigt brugt – det er vel nok skønt! I løbet af foråret vil vi få færdiggjort arbejdet med ’sandkassen’, idet den skal afsluttes med en flot træ- kant. Arbejdsgruppen for park-

anlæget samarbejder med en lokal ’træmand’, der skal stå for at lave kanten. Ydermere kom- mer der belysning på selvsamme areal. Vi har som nævnt tidligere i 8544 modtaget 8.000 kr. fra NRGi til solcellelamper. Arbejds- gruppen samarbejder med den lokale Jesper Berggren om installationen og udformningen af denne del.

Tarzanbanen

Vi ved at mange børn og barnlige sjæle har ventet længe på tarzanbanen. Vi er også ved at være utålmodige og arbejder på højtryk for at komme videre. Det har været en stor udfordring at finde ud af alle reglerne om legepladsredskaber, hvilket en tarzanbane hører ind under. Vi har derfor måttet sande, at vi ikke kan bygge det hele selv (hvilket ellers var den oprindelige drøm).

Vi må derfor købe os til enkelte delelementer og selv udfærdige de mere enkle delelementer. Der afholdes snart et møde med et firma, der laver lige den type naturlige redskaber, som vi efter- søger – og vi er spændte på det videre samarbejde med dem. Når dette er på plads og vi har fået lavet de endelige målfaste tegninger, skal det hele godkendes ved kommunen og der skal udfærdiges en byggetilladelse. Vi må derfor nok være realistiske og sige, at der nok går noget tid inden tarzanbanen kan stå klar.

Men I kan være sikre på, at der arbejdes på sagen.

Lokale Mørke-borgere kørte læs på læs af overskudsjord fra den store nyanlagte sandkasse under karrusellen og dannede 7 store jordtuer.

I alt blev der kørt over 120 trillebørfulde jord, svarende til 23 m3 både frem og tilbage –

Der blev lagt intet mindre end 14.000 krokusløg i de 7 tuer. De skal til foråret kaste lys over parkanlægget – ganske symbolsk idet byfornyelsen af Mørke by går under arbejdstitlen ’Lys i Mørke’.

I løbet af de næste år, hvor byfor- nyelsen af Mørke by forløber, vil der ses mange flere store og små lys i Mørke.

Byfornyelsen koncentrerer sig omkring temaerne: Hoved- gaden, Stationsområdet, Byens Hus, Parken, sport & bevægelse samt branding.

Ud over byfornyelsesmidlerne har Mørke fået yderligere mid- ler til projektet ”Genbyg Hoved- gaden i Mørke”, hvor byen skal være forsøgsområde for byfor- nyelse ved hjælp af cirkulær øko- nomi og genbyg-tanken.

Omkring 200 børn og voksne var med til at tage en spektakulær pylonkarrusel og to høje gynger i brug i Mørkes parkanlæg

Som en del af den igangværende byfornyelse af Mørke blev  en spektakulær pylonkarrusel og to 4 meter høje gynger indviet som nogle af de første direkte fysiske resultater

Indvielsen foregik ganske på børnenes præmisser – uden lange taler, men derimod med masser af leg og hotdogs efter eget ønske fra pølsevognen, der i dagens anledning var opstillet i parkanlægget.

Der var heller ingen tvivl om, at de nye legeredskaber blev taget godt imod af både børn og barnlige sjæle i byen. Omkring 200 børn og voksne nød det smukke efterårsvejr og fik leget på livet løs.

Bredt samarbejde batter

”Noget af det vi er meget stolte af i dag er, hvordan vi gennem lokale kræfter og samarbejde kan nå utrolig langt,” fortæller Charlotte Klokker, medlem af Mørke Distriktsråd – og byfornyelsens arbejdsgruppe for parkanlægget.

Anne Kirstine Røn, der også er med i parkgruppen, supplerer begejstret med eksempler på, hvordan restaureringen af de eksisterende vippedyr foregik med hjælp fra en lokal borger, at gyngestativet er doneret og produceret af en lokal smed, og at en stor del af finansierin- gen af karrusellen kommer fra en lokal fond.

”Når alle de lokale kræfter og de frivillige i byfornyelsesgrupperne spiller sammen med kommunen, så vi overholder de fastsatte rammer og regler, så kan der vokse så mange gode ting frem her,” siger Charlotte Klokker.

Parken i Mørke dannede for tredje gang ramme om Legens Dag. Omkring 150 mennesker fra byen var med, da FDF Mørke igen indbød til leg.

”Leg er vigtigt for os alle. Det er i glad leg, vi møder hinanden, kæmper mod hinanden for sjov og at vi får lov at opleve hinanden på en ny måde,” siger kredsleder Ove Højer.
I Mørke har FDF i mange år stået for fastelavnsfesten ved kirken og Sankt Hans-bålet.

Legens Dag er også blevet en tradition, hvor unge og gamle, store og små kan være med i helt nye lege – og mange af de gamle.  Med den store tilslutning, der var i år, er det bestemt en tradition, FDF Mørke vil holde fast i fremover.
Man kan ikke vinde noget ved arrangementet, men æren skal man have lov at have: Sofie Bech var suveræn vinder i stylteræs!

 [flickr_set id=”72157657811738879″]

Park gruppen glæder sig over at Freelance Tømreren Jens Ove har haft tid og lyst til at bygge 2 super lækre transportable trappebænke til park-anlægget.

Endnu et af mange små skridt til den fantastiske park vi drømmer om.
Tusinde tak for indsatsen Jens Ove

Freelance tømreren 

mobilbænke

Efter grundig research og overvejelse har vi valgt at investere i en stor karrusel til glæde for børn i alle aldre.

Det er ikke kun på dagenes længde, vi kan se, vi hastigt går mod lysere tider; også i parken er det blevet lysere. En kold dag i februar havde undertegnede park-udvalg allieret sig med byens to stærkeste og dygtigste skovmænd. Det var på tide at skære os vej til lidt mere sol i parken og luge ud i syge, gamle træer. Og der blev taget virkelig godt fat, for det er meget længe siden parken sidst har fået så grundig behandling. Der blev fældet 5 store træer. Primært fordi de simpelthen var for dårlige. Og så blev beskåret en masse småt og mellemstort ris, som i årenes løb har gjort skoven helt utilgængelig. Så blev der også fældet omkring søen, så løvfald og grene ikke ødelægger den. Flere forbipasserende kiggede opmuntrende til og nogle kunne slet ikke lade være med at give en hånd med.

Planen var at lave flis af alle grene og ris, men det var simpelthen for råddent, så den gode kommune har nu lovet at fjerne det – og til gengæld give os noget andet flis.

   Kommunen kom dagene derpå og fældede træer, de i forvejen havde afmærkede som “for dårlige”. Det har givet lidt ekstra lys til dem, der bor på Parkvej.  Planen var at lave flis af alle grene og ris, men det var simpelthen for råddent, så den gode kommune har nu lovet at fjerne det – og til gengæld give os noget andet flis. Bonus. Det træ af god kvalitet, vi har fældet skal vi nu se, hvordan vi skal bruge i nye anlægsprojekter. Noget af det er allerede afsat til tarzan-bane.

Tarzan-bane

Et af projekterne i parken er at lave en tarzan-bane, der skal gå inde mellem træerne ved siden af den nuværende legeplads. Det er en tarzan-bane, der kan udvides i etaper, men formålet er, at det skal være sjovt og udfordrende, både for store og små. Materialerne bliver træ, reb og gamle bildæk. Som underlag skal vi bruge den gode træ-flis.

Karrusel

Efter grundig research og overvejelse har vi valgt at investere i en stor karrusel til glæde for børn i alle aldre. Vi ville gerne have et fyrtårn i parken, noget der skilte vores legeplads fra alle andre. Vi valgte en vedligeholdsfri variant, som dagplejerne kan bruge med de små børn, men også en model, hvor de store kan klatre og få fuld fart på – helt selv. Montage og sikkerhedsgodkendelse kommer firmaet til at stå for.

I bedste GenByg – og SkønneMørke – stil har vi valgt at bygge legehuse selv af genbrugsmaterialer.

Legehuse

I bedste GenByg – og SkønneMørke – stil har vi valgt at bygge legehuse selv af genbrugsmaterialer. Udvalget har allerede været ude og planke gamle gulvbrædder og tømt dem for gamle søm og skruer. Når der skal bygges og males, får vi bestemt brug for hjælp fra byens gode folk. Vi skal nok snarest sætte en dato for den store arbejdsdag, hvor vi kan (-og skal) bruge alle kræfter! Mere om det senere.

Fodboldmål

Og så har vi været så heldige, at CT-stål har indvilget i at svejse nogle solide fodboldmål til indkøbspris. Hvor er vi en heldig by:)

Og så er der jo en masse andre projekter i pibeline, men det hører I mere om, når vi er tættere på. En ting skal I vide.. vi arbejder for verdens bedste Park-Anlæg!

Mange hilser Parkudvalget (aka anlægsarbejderne)

IMG_3073 IMG_3072 IMG_3068