Indlæg

I de sidste par uger har 7. og 8. klasse på Mørke Skole, hver onsdag arbejdet med indvielsen af Mørkes nye multibane.

7. og 8. klasse kommer til at stå for aktiviteter på dagen, og vil i andledning af dette arrangement introducere multibanen for byens borgere.

De har derfor valgt at lave en reklamefilm, for at vække folks opmærksomhed.

Vi håber at se jer den 9. juni klokken 15:00 til indvielse af den nye multibane.  

Multibanen ved Mørke Idrætscenter, står nu langt om længe ”næsten” færdig.

Banen, der efter planen skulle have stået færdig sidst på efteråret, blev ramt af dårlige vejrforhold, der bevirkede, at firmaet bag banen, besluttede at udsætte opsætningen til foråret. Da foråret så også bød på en hel del nedbør, og lave temperature, blev processen yderligere forsinket. Men endelig brød solen og varmen igennem, og anlægsarbejdet blev påbegyndt.

Banen kan benyttes af alle, og kan ikke reserveres.

Selve multibanen kan nu benyttes – hvilket rigtig mange brugere allerede har gjort, og mangler pt. kun at få monteret lys- og lydanlæg.  

Banen kan benyttes af alle, og kan ikke reserveres. På sigt vil der blive ophængt et web-kamera, der giver mulighed for, at man via sin mobiltelefon eller computer kan se banen. Måske er ens kammerater allerede i gang med boldspil på banen, eller også kan man konstatere, at banen er ledig, og hurtigt samle en flok og mødes der med kort varsel.

Området mellem multibanen og pavillonen, er endnu ikke færdiggjort, da man afventer at Syddjurs Kommune etablere kloak, så overfladevand kan bortledes. Først når dette er udført, kan arbejdet med flisebelægningen påbegyndes.

Gruppen bag multibanen vil her gerne rette en stor tak til de mange frivillige, der indtil nu har ydet en stor hjælp, og en særlig tak til Henrik Ulsted fra Langagergård, der har bidraget med maskiner, redskaber og mandskab.

Den store opbakning håber man også på vil være der, når flisebelægningen bliver aktuel.

Multibanen vil officielt blive indviet, torsdag den 9. maj, når Mørke Byfest skydes i gang.

     

 I forbindelse med byfornyelsesprocessen i Mørke, hvor der bla. skal etableres en multibane ved Mørke Idrætscenter, havde gruppen bag multibanen indsendt en ansøgning til DBU/Nordea Fonden, om et økonomisk tilskud.

 

Desværre var Mørke ikke den eneste forening der havde søgt Fonden. 69 andre foreninger håbede også på at få en bid af de kr. 5.000.000,- som DBU/Nordea havde sat af i denne omgang

 

Gruppen bag multibanen følte selv, at de havde opfyldt alle krav som der var stillet i forbindelse med ansøgningen, men dette var åbenbart ikke tilstrækkeligt, da man ikke var blandt de 14 foreningen, som i snit får tildelt kr. 357.000,- hver.

 

Man kan selvfølgelig ikke tillade sig at bære nag over, at vi ikke kom i betragtning hos DBU/Nordea, men man må godt være skuffet.

 

De 14 klubber som blev bevilget penge, ligger alle i en størrelse som klart ligger over Mørke. Om Fonden ser på hvor mande brugere der vil benyttet en kommende multibane, er ikke til at gætte om, men lugter lidt af, at Mørke blev vejet og desværre fundet for let.

 Gruppen bag multibanen retter nu blikket mod andre fonde, som de vil ansøge for at rejse de sidste kr. 250.000,- som der manglers for, at kunne opføre den tiltrængte multibane.

 

Mogens Gravesen

Mørke IF

Mørke IF søger DBU/Nordea Fonden om støtte til opførsel af multibane ved Mørke Idrætscenter og kan tilføje yderligere midler til byfornyelses projektet.

Multibanen som bliver opført som en del af by og områdefornyelsen vil stå færdig når Mørke IF holder byfest i maj måned

 Læs mere her

multibane2