Nyt fra Mørke Distriktsråd september 2020

Ved mødet den 22. september var der en lidt mager dagsorden. Vi afventer simpelthen borgermødet den 21. oktober, hvor vi venter input fra byens borgere, om hvilke indsatsområder, vi skal kaste os over. Mødet afholdes, hvis myndighedernes krav til COVID foranstaltninger gør det muligt. PUK udvalget er inviteret, og meningen er, at byfornyelsen formelt skal afsluttes, og så at distriktsrådet er lydhøre overfor borgernes ønsker.   (Dette møde blev som før nævn aflyst/udsat)

 

Der er et privat filmselskab, som er hyret til at lave en lille reklamefilm om Mørke. De erhvervsdrivende og interesseorganisationer i byen står bag finansieringen. Filmen laves i samråd med Distriktsrådet.  Vi ønsker mennesker på filmklippene, og helst her, hvor træerne stadig er grønne. Der skal filmes fra Børnehuset, Parken, Fyrtårnet, Stationsområdet, Industriområdet, Hallen, Mørke Manden og – Drengen, fra Mosen og Nybyggerkvarteret. Og så er vi så heldige, at der er koncert med en af vore lokale dygtige blues-musiker, HP Lange i Byens Hus, så det er oplagt også at filme derfra.

Filmningen skal foregå den 24.9.

 

FDF, der står for opsætning og nedtagning af flagalléen, har fået lønforhøjelse, så alle 500 kr går til dem. Såfremt flagalléen trænger til renovation, nye stænger eller andre omfattende og dyre opgaver,  kan vi søge eksterne fonde om beløb til dette.

 

Kommunen er ved at lægge sidste hånd på en Klimaplan. Den forsøges gennemlæst af Sara, som er biolog og har forudsætninger for at tolke en sådan plan. Det er nu tung læsning. Vi vil lægge vægt på “bevarelse”, så planen ikke kun fortaber sig i udvikling og etablering.

 

 

 

 

De ting, og områder byfornyelsen har bragt med sig, skal nu vedligeholdes. Hvem og hvordan gør vi det?   Distriktsrådet vil lave en liste med opgaverne, og høre grupperne, hvordan de har tænkt sig, at det lettest kunne foregå.