Hvad med Solgården?

Der har gennem de sidste par år været en vigende interesse for Solgården. Det viser sig ved manglende tilslutning til arrangementer og besvær med at rekruttere medlemmer til bestyrelsen.

Derfor er der brug for en utvetydig tilkendegivelse fra borgerne i Mørke om man fortsat vil bakke op Solgården.

Der indkaldes nu til ordinær generalforsamling torsdag den 21 maj kl 19.00  på Solgården.

Dagsorden ifølge vedtægterne.