Distriktsrådets møde juni 2020

 

Distriksrådet har nu holdt sit andet møde med den nye bemanding. Vi holder møde i Byens Hus, og det er praktisk og nemt.

 

Emnerne vi drøftede denne gang var: hvordan gør vi det let at finde rundt i de hjemmesider, der relaterer sig til aktiviteter i Mørke.  Det vil være smart at lave en god hjemmeside, som peger på de andre hjemmesider, der hører til Mørke, fx. Mørke Idrætsforening, FDF, Mørke skole og børnehus,  og  Facebook siderne  “Mørke By”, Byens Hus, Mørke Kirke, Landevejskroen, Mørke i fortid og Nutid, Mød os i Mørke, Skønne Mørke, Lindegården – og undskyld for de sider, der ikke bliver nævnt her.

 

Så talte vi om et høringssvar, som Distriktsrådet vil sende til Kommunen, ang. byggeprojektet på grunden ved Stationsvej/Industrivej. Vi havde to repræsentanter til et møde på stedet med naboer og Kommunen, og nu er der så frist for høringssvar den 6. juli 20.  Distriksrådet vil gerne sikre sig, at byggeriet kommer til at se pænt ud, og kommer til at passe ind i en landsby. Altså ikke koldt beton.

 

I forbindelse med de mange boliger, der skal bygges på Stationsvej/Industrivej arbejder Distriksrådet også for, at der bliver lavet fortov og cykelsti ned ad hele Fabriksvej. Der er allerede rigtig mange børn, der benytter den vej til at komme mellem skolen, Hallen og FDF.

 

Det sidste punkt, vi vil nævne, er, at Mørke Distriktsråd er sammen med de andre letbane byer i Syddjurs inviteret til et møde, hvor man skal drøfte oprettelse af en fælles portal og reklame for byerne med henblik på flere tilflyttere.

 

Der blev sat dato for borgermødet til 15. september (dette er så senere blevet flyttet)

 

Med venlig hilsen  Mørke Distriksråd