Mørke distrikstråd november 2020

Endelig, endelig kan vi få tilgang til kontoen, og få betalt vores regninger.
Det har godt nok været en langsommelig affære fra Sparekassens side. 

Den lille fine reklamefilm om vores by, har korrigeret for fejl og mangler og ønsker. Der er blevet filmet endnu en dag, og vi har fået lov at få en anden speaker, som ikke lyder så sælger-agtig. 

Distriktsrådet bejler til det naturområde, der ligger mellem banelegemet og Banevænget. Vi ønsker, at gøre det til et uberørt sted for hele byen, hvor man kan færdes i reflekterende stilhed. Nuvel letbanen kører, men alligevel 🙂    Der kan laves små infotavler om de ting, man ser. Blomster, buske, træer, frugt, nødder, fugle, insekter  og andre dyr. Området er faktisk temmelig langt (og smalt), men med små naturlige lunde og gemmesteder.

 Vi vil (inden fristen den 30.11) nå at søge Mørke Sogns Sparekasses Fond om kr. 30.000 til opstart af indtagelse af arealet. Bagefter kommer så processen med inddragelse af Byens Borgere til flere ideer.  Ideelt ville vi have ønsket at have inddraget borgerne før ansøgningen, men tidsfristen gør ikke dette muligt.

Under eventuelt:

“Byfornyelses-vedligeholdelses-grupperne”

I stedet for at skrive til repræsentanterne fra de forskellige grupper i byen kan vi invitere dem til mødet i januar, så kan de fremlægge en status. 

Fællesmøde.

Der er et fællesmøde for alle distriktsråd i Syddjurs Kommune i marts måned.

Kommunen præsenterer udvalgte projekter, og det giver desuden anledning til networking. 

Åretes landsby.

Sara up-dater vores ansøgning til at blive Årets Landsby. Det er Alette, der indstiller fra kommunens side. Vi kan supplere ansøgningen med den nye film, og tankerne omkring natur korridoren v. banelegemet og dokumentation for, hvordan Byens Hus, trods Corona, afholder arrangementer. Jo jo, der er stadig gang i Mørke!

Distriktsrådet oktober 2020

REFERAT fra møde den 22.10.20

Driftige folk fra Byens Hus’ bestyrelse har nu fået lagt materialerne fra Krattet i læ hos en venlig landmand. Materialer kan fordeles til byggeri af almennyttig karakter.  I hallen, hvor Krattet har ligget i depot, er nu kun en falleret løbebane tilbage. Den kan ikke genbruges, som meningen var, men skal i deponi, hvilket Kommunen venligt har tilbudt at betale. Slutteligt skal hallen have en profesionel fejning, og så er vi ude af lejemålet.

Distrikstrådet indkøbte nogle pavilloner til brug ved Letbanens indvielse. Disse pavilloner ligger i sognegården mod Kirkens brugsret til dem. Eller bruges de til Mød os i Mørke.

De lokale erhvervsdrivende har sponsoreret en lille film om Mørke, og hvorfor det er en god idé at flytte hertil. Der er kommet første udkast, og Distriksrådets medlemmer har kommenteret det. Vi ønsker mindre dronefotografering og mere aktivitet, og måske en anden speaker, der ikke er så “salgsagtig”, men har mere sjæl og personlighed.

Distriktsrådet har modtaget en forespørgsel, om vi ville være med til at udbrede kendskabet til App’en Smittestop, som retter sig mod Covid 19. Hanne prøver at plukke i det tilsendte materiale, hvad kunne være relevant. Der er rigtig meget materiale, og vores by er meget lille i forhold til meget af det.

Nyt fra Mørke Distriktsråd september 2020

Ved mødet den 22. september var der en lidt mager dagsorden. Vi afventer simpelthen borgermødet den 21. oktober, hvor vi venter input fra byens borgere, om hvilke indsatsområder, vi skal kaste os over. Mødet afholdes, hvis myndighedernes krav til COVID foranstaltninger gør det muligt. PUK udvalget er inviteret, og meningen er, at byfornyelsen formelt skal afsluttes, og så at distriktsrådet er lydhøre overfor borgernes ønsker.   (Dette møde blev som før nævn aflyst/udsat)

 

Der er et privat filmselskab, som er hyret til at lave en lille reklamefilm om Mørke. De erhvervsdrivende og interesseorganisationer i byen står bag finansieringen. Filmen laves i samråd med Distriktsrådet.  Vi ønsker mennesker på filmklippene, og helst her, hvor træerne stadig er grønne. Der skal filmes fra Børnehuset, Parken, Fyrtårnet, Stationsområdet, Industriområdet, Hallen, Mørke Manden og – Drengen, fra Mosen og Nybyggerkvarteret. Og så er vi så heldige, at der er koncert med en af vore lokale dygtige blues-musiker, HP Lange i Byens Hus, så det er oplagt også at filme derfra.

Filmningen skal foregå den 24.9.

 

FDF, der står for opsætning og nedtagning af flagalléen, har fået lønforhøjelse, så alle 500 kr går til dem. Såfremt flagalléen trænger til renovation, nye stænger eller andre omfattende og dyre opgaver,  kan vi søge eksterne fonde om beløb til dette.

 

Kommunen er ved at lægge sidste hånd på en Klimaplan. Den forsøges gennemlæst af Sara, som er biolog og har forudsætninger for at tolke en sådan plan. Det er nu tung læsning. Vi vil lægge vægt på “bevarelse”, så planen ikke kun fortaber sig i udvikling og etablering.

 

 

 

 

De ting, og områder byfornyelsen har bragt med sig, skal nu vedligeholdes. Hvem og hvordan gør vi det?   Distriktsrådet vil lave en liste med opgaverne, og høre grupperne, hvordan de har tænkt sig, at det lettest kunne foregå.

Mørke Distriktsråds møde august 2020

Distriksrådet mødtes efter sommerferien med en lang dagsorden. Punkter som vedligeholdelsesprojekter i Mørke og indsatsområder for 2020-21 udsættes til efter bymødet, hvor vi lægger op til, at det netop er op til Mørkes borgere, hvilke indsatsområder Rådet skal have.

Mødet blev flyttet til 21. oktober, (men aflyst pga stigende smittetal.)

 

Byens Hus vil gerne aftage legeinstallationen “Krattet”. Det bliver desværre alt for dyrt at sætte den op offentligt, da der er virkelig mange krav, vi skal overholde, hvis det står som offentlig legested.  Materialerne flyttes til arealet bag Byens Hus, og det er så op til Byens Hus at beslutte, hvordan materialerne kan genbruges i den ånd, som også Byens Hus er etableret ud fra.

 

Der arbejdes ihærdigt på, at Mørke kan få sin egen lille reklamefilm. Der skal være et kort interview med en nytilflyttet børnefamilie, og med en, der har boet i byen i en menneskealder. Desuden vil vi gerne have mennesker og aktiviteter, fx koncert i Byens Hus på filmen.  Ud over dette pågår samarbejdet med distriktsrådene i Thorsager, Ryomgård og Kolind også ihærdigt. Her skal også laves en reklamefilm for bosætning langs det, som i Syddjurs kaldes Letbanebåndet.

 

Flagalléen – ja, hvem kan egentlig bestille en flagalle langs Hovedgaden?  Det kan alle!  Det koster kr. 500 for en hel dag incl. opsætning. Du kan bestille den til en privat fest eller bare fordi du er glad.  Kontaktperson er Hanne Morgenfrue,  mail:  hannemorgenfrue@mail.dk,  eller telefon 21629225.  Lettere kan det ikke være.

Byen ejer flagalleen, distriktsrådet er administrator og vedligeholder, FDF står for opsætning.

Distriktsrådets møde juni 2020

 

Distriksrådet har nu holdt sit andet møde med den nye bemanding. Vi holder møde i Byens Hus, og det er praktisk og nemt.

 

Emnerne vi drøftede denne gang var: hvordan gør vi det let at finde rundt i de hjemmesider, der relaterer sig til aktiviteter i Mørke.  Det vil være smart at lave en god hjemmeside, som peger på de andre hjemmesider, der hører til Mørke, fx. Mørke Idrætsforening, FDF, Mørke skole og børnehus,  og  Facebook siderne  “Mørke By”, Byens Hus, Mørke Kirke, Landevejskroen, Mørke i fortid og Nutid, Mød os i Mørke, Skønne Mørke, Lindegården – og undskyld for de sider, der ikke bliver nævnt her.

 

Så talte vi om et høringssvar, som Distriktsrådet vil sende til Kommunen, ang. byggeprojektet på grunden ved Stationsvej/Industrivej. Vi havde to repræsentanter til et møde på stedet med naboer og Kommunen, og nu er der så frist for høringssvar den 6. juli 20.  Distriksrådet vil gerne sikre sig, at byggeriet kommer til at se pænt ud, og kommer til at passe ind i en landsby. Altså ikke koldt beton.

 

I forbindelse med de mange boliger, der skal bygges på Stationsvej/Industrivej arbejder Distriksrådet også for, at der bliver lavet fortov og cykelsti ned ad hele Fabriksvej. Der er allerede rigtig mange børn, der benytter den vej til at komme mellem skolen, Hallen og FDF.

 

Det sidste punkt, vi vil nævne, er, at Mørke Distriktsråd er sammen med de andre letbane byer i Syddjurs inviteret til et møde, hvor man skal drøfte oprettelse af en fælles portal og reklame for byerne med henblik på flere tilflyttere.

 

Der blev sat dato for borgermødet til 15. september (dette er så senere blevet flyttet)

 

Med venlig hilsen  Mørke Distriksråd