Indlæg

Høstfest.

Fredag d. 1. September afholdt vi vores årlige høstfest. Med 140 deltagere blev det, som vanligt, en forrygende festaften med fællesspisning i telte og dans i fællesrummet. Vi havde pyntet festligt op, bl.a. med halmballer… og halm er utrolig sjovt at lege med/i, skulle vi hilse at sige….J

Tur med Naturbussen.

Mandag d. 4. September var en stor flok børnehavebørn på en skøn tur med Natours, som vi kender bedst som John Simoni og Naturbussen.

Turen gik til Tinghulen i Mols bjerge. Undervejs blev vi klogere på forskelli- ge svampe og dyr. Vi fandt bl.a. en død mus, en lille skrubtudse, skørhat- te og hørte en fuglekonge (Danmarks mindste fugl) synge.

Vi kom forbi en kæmpe myretue, og de som havde lyst, fik også smagt på tissemyrer-desmagerafcitron…ikke dårligt!

Og så er det jo både sundt og sjovt at klatre op og ned ad høje skrænter.

En skøn efterårstur, der sætter sig spor og inspirerer, når vi efterfølgende er taget på vores små-ture rundt i Mørke.

Turen var sponsoreret af Nordea, som har en pulje, som kan søges til ople- velser. Det var der en af forældrene der hjalp med.

Vuggestuegruppen Tusindben

Vi er kommet rigtigt godt i gang med vuggestuegruppen, som dog startede som småbørnsgruppe i maj.

Der har været fin søgning til gruppen og vi har nu en skøn flok børn i alde- ren 0 til knap 3 år, så nu er det en vuggestuegruppe.

Vi har længe ønsket at være integreret institution. Det giver så god mening, at kende børnene helt fra små. Det letter overgangene fra en gruppe til en anden, når de voksne i forvejen er kendte for børnene i huset. Ligesom de små også oplever og kan spejle sig i de lidt større børnehavebørn.

Det er populært at gå på besøg i Tusindben og de ældste børn derfra går også på besøg, både ude og inde, hos de andre børn.

I efteråret er der fokus på kreativitet og sprog. Samt småture i små flokke.

Hvis man er interesseret i at høre mere om gruppen, er man velkommen til

at ringe på 87535260 eller sende en mail til htm@syddjurs dk og lave aftale om besøg.

Ny institution 

Mørke bygger nyt børnehus

Status er lige nu, at der er udpeget et arkitektfirma, som på baggrund af alle vores input og ønsker skal tegne de streger, der skal udgøre vores nye integrerede institution, som vi forventer placeres i skolens Vestfløj, hvor indskolingen er pt. Det er de godt i gang med, og vi er jævnligt i kontakt med dem og meget spændte på, hvordan opgaven løses.

Sideløbende er der en proces med skolen, hvor Østfløjen skal omdannes til at rumme både indskoling og mel- lemtrin. Også her forvandles input og ønsker til konkrete streger i en bygning.

Denne proces forventes at forløbe henover efteråret.

Først i foråret 2018 sættes der gang i selve byggeriet, hvor skoleetapen skal færdiggøres inden den integrerede institution påbegyndes.

Det er en spændende proces og vi glæder os så meget til at kunne flytte ind i en tidssvarende indrettet integre- ret institution – forhåbentligt i foråret 2019.