Indlæg

Lindegården foregår der mange ting for seniorer.

Vi har banko, kortspil, billiard, edb og fester, udflugter.

Mød op på Lindegården og hør nærmere.

Oskar Balle.

[box type=”info” style=”rounded”]

Mørke Ådalens Efterløns seniorer

Formand Oskar Balle

Tlf. 29422142

[/box]

Nu er det muligt at låne bøger 3 steder i byen: i cafeteriet i Idrætscentret, ved Brugsen og nu også ved Lindegården.

Mørke Sparekassefonden har støttet projektet og Verner Nielsen har lavet bogvogn nr. 3, som man kan se her på billedet.

Hvis du har nogle bøger, som du ikke vil læse mere, kan man stille dem i vognene.

Man kan også låne bøgerne, selv om man ikke har taget nogen bøger med. Vi efterlyser især nyere dansk litteratur, krimier, børnebøger, CD’er og DVD’er.

Boggruppen planlægger et arrangement til foråret, hvor læseoplevelser er i centrum.

I mellemtiden vil vi gerne anbefale ”Høst et godt bogtip”, som finder sted d. 17.oktober 10.30 -12.30 i forbindelse med Ebelfestival i Ebeltoft.

Med venlig hilsen Boggruppen

Thorsager Og Omegns Folkedansere, har siden 2010 danset på Lindegården.

Der er en god stemning, når Lisbeth, Poul, Walther og Knud spiller op, og Asta giver udførlig instruktion af dansene.

Foreningen har den 1. april 2017 40 års jubilæum.
Der er blevet danset forskellige steder i Syddjurs Kommune, i den tid, foreningen har eksisteret.
I kaffepausen synges et par sange, der er netop bestilt nye DGI sangbøger, som vi har fået tilskud til, fra Mørke Sparekasse`s Fond.

Der er stadig plads til nye dansere, øvede samt nybegyndere.

Vi startede op den 7. september 2016  og danser hver onsdag indtil april 2017.

For yderligere information kontakt Kresten tlf. 60463628 eller Charlotte tlf. 86377335.

De to første gange er prøveaftener.

Husk at tage kaffekurven med

Nørkleholdet er en flok damer, som alle elsker at lave håndarbejde.
De mødes hver onsdag formiddag, ca. 9-12 og strikker, hækler og syr til den store guldmedalje.

Alt bliver solgt i den lille butik på Lindegården, og har du ikke besøgt den endnu, så kik forbi. Der kan der købes strikkede strømper, huer, grydelapper og meget, meget mere, alt til rimelige priser .

Støt op om denne gruppe damer, der gør et godt stykke arbejde. Deltag i deres arrangementer, besøg butikken og sidst men ikke mindst, kom og vær med.

Der er altid plads til en til!

Jubilæum

Det er ikke almindeligt, at en by af Mørkes størrelse har et månedsblad, der udkommer med 16 sider hver måned.

Det er helt ualmindeligt, at det er sket i 25 år.

Ikke desto mindre så ”8544” da- gens lys i 1987 som led i et sund- hedsprojekt, som daværende Rosen- holm kommune havde søgt og fået midler til.

Utallige ulønnede frivillige har i årenes løb brugt oceaner af tid på at få ”8544” på gaden til tiden hver måned.

Det hele startede med en spritdub- likator og frihåndstegninger, og så har det ellers udviklet sig.

Især de første år var de to ejere af Rosenholm Tryk Jørgen Bach og Henning Hansen en uvurderlig hjælp med udgivelsen af bladet, – vi bruger stadig Rosenholm Tryk.

3 redaktører

Der har i de 25 år kun været tre redaktører nemlig Carla Milthers, Axel Nordentoft og Jørn Løth.

Carla Milthers var i mange, mange år drivkraften bag bladet, men også hendes efterfølger Axel Nordentoft gjorde en kæmpe indsats for at ud- vikle ”8544”.

Desværre døde Axel pludseligt i 2004, og så måtte en ny mand tage over.

Poul Erik Andersen har været med i alle årene, og han har troligt haft

kontakt til trykkeriet og kørt blade ud til de mange interesserede, der bor uden for Mørke-Hvilsager sogne – uden at få en krone for det. Flot!!

Også vor nuværende kasserer Tage Overgaard Poulsen har dygtigt for- valtet vore stærkt begrænsede res- sourcer, og været med i rigtig mange år.

Vi er også heldige at have to fanta- stiske ”lay-outere”, der på skift sæt- ter bladet op, nemlig Sune Glitrup og Erik Skannrup.

På annonceområdet er vi så heldige at have en stærk ankermand i Flem- ming Sørensen.

Ann Pedersen har i mange år været både kasserer og revisor.

Vi er så heldige, at Frede Petersen har villet overtage distribueringen af ”8544” efter Per Pedersen. Tak for det!!

Reception

Bestyrelsen har besluttet at holde en lille reception for alle tidligere med- arbejdere på ”8544” – som hermed venligst med ægtefæller indbydes til

Lørdag den 10. november 2012 kl. 13.00 på Lindegården.

Der vil blive mulighed for at snakke gamle dage, se alle numre af ”8544” fra start til nu, samt nyde et glas vin og en pindemad. Vi håber, at alle vil møde op – og tage tidligere medar- bejdere, der er flyttet fra egnen med. Ring eller skriv til:

Poul Erik Andersen,
tlf. 8637 7183 eller pea@ma-net.dk

Tusind tak til de mange frivillige, men så sandelig også til alle jer, der troligt måned efter måned sender nyheder til ”8544”, – uden jer intet blad!!

Og sidst – men ikke mindst en stor tak til vore trofaste annoncører – uden jer slet intet blad.

 

Mørke Husholdningskreds afholder generalforsamling på Lindegården

Mandag d. 26/3 2012 kl. 19.30.

Dagsorden iflg. Vedtægter. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe.

Vi får besøg af Camilla Rasmussen, som er indehaver af undertøjsforretningen ”Le Petit” i Hornslet. Hun vil vise og fortælle om sine produkter, så det bliver en rigtig pigeaften.

Der vil også blive amerikansk lotteri.

Mød op til en hyggelig aften !!!

P.f.v.

Kirsten Damsted.

  • Et hus, som mange kender, fordi der kommer mange
  • Et hus, som fungerer fint i samarbejde med andre foreninger 

Et hus med mange aktiviteter – fordelt på mange grupper:

  • Forskellige former for håndarbejde: decoupage, strikning og syning
  • Billard
  • Undervisning i data
  • Slægtsforskning
  • Underholdning med vidtspændende indhold (sang, foredrag, fortælling)
  • Udflugter, forårsfest, julefrokost m.m.

 

 Lån af huset (kan ikke lånes/lejes til private fester) aftales med Lisbeth Åastrup Jensen tlf 24916759

[box type=”info” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Lindegården – dag- og aktivitetscenter
Skolevej 19, 8544 Mørke
 
Kontaktperson i øvrigt: Centerrådets formand Jytte Schnell 51356628 [/box]