Indlæg

Jeg er blevet spurgt af Syddjurs Bibliotek, om jeg vil deltage i en sparrings-gruppe omkring udvikling af bogbussen. Jeg har altid været en aktiv bruger af bogbussen og snakker ofte med personalet om hjælp til materialer eller ideer til aktiviteter. På baggrund af dette har de spurgt mig.

I sparringsgruppen er inviteret 7 borgere fra forskellige stop på bogbusruten og med forskellige profiler (alder, køn, brug osv.). Biblioteket vil nemlig gerne have input fra nogle personer udefra, der måske tænker det helt anderledes end dem selv.

Vi vil ikke have indflydelse på bogbussens køreplan, men skal være med til at komme med ideer til (og evt. kritik af), hvad der sker i bogbussen og hvordan den evt kunne udvikle sig. Skal den fx blot var en udlånsbus, el- ler kan der ske andre ting?

Mine tanker og ideer vil mest afspejle brugen set ud fra en børnefamilie- brugers perspektiv. Men jeg synes også det er vigtigt at få andre bruger-grupper fra Mørkes ideer med. Jeg har derfor fået lov til at samle jeres ideer ind og tage dem med til de kommende 3-4 møder, der vil være i sparrings- gruppen.

Det er dog vigtigt endnu en gang at understrege, at det ikke gælder meninger omkring bogbussens eksistens eller køreplan. Men derimod tanker til udvikling af dens funktion som bogbus for alle i Mørke og omegn.

Har du derfor nogle ideer, jeg skal bringe med videre – så skriv en mail til mig på cguldberg@hotmail.com eller læg en god gammeldags seddel i min postkasse på Parkvej 15.

Med venlig hilsen

Charlotte Guldberg Klokker

Fra mandag den 9. april 2018 ændrer Bogbussen køreplan permanent. De store ændringer er, at flere stoppe- steder får længere stoppetid og bedre ankomsttidspunkt. Det sker på bekostning af, at tre stoppesteder bortfalder.

Se også: Indsamling af idéer til ud- vikling af bogbussen

Sidste år undersøgte Syddjurs Bibliotek efterspørgslen på en række nye Bogbusservices, samt muligheden for en ny køreplan for Bibliotekets Bogbus. I den forbindelse undersøgte Biblioteket blandt andet behovet for borgerservice, længere stoppetid ved Bogbussens stoppesteder, senere ankomst- tidspunkt og Bogbussens deltagelse ved kulturarrangementer. Ud af undersøgelsen kom der en række erfaringer, der nu påvirker Bogbussens nye permanente køreplan.

Biblioteksleder Claus Pettersson udtaler:

– Sidste gang man lavede permanente ændringer i bogbuskøreplanen var i 2014. Så på baggrund af antallet af brugere ved af stoppestederne, vores erfaringer fra sidste år og den generelle udvikling af Bibliotekets serviceydelser har vi lavet en ny permanent køreplan. Der er stoppesteder, der bortfalder, og det sker, fordi de igennem længere tid har haft meget lave besøgstal. Derfor vil vi hellere være bibliotek på andre måder her, end med Bogbussen.

Samarbejdet med lokale aktører, foreninger og ildsjæle har været i fokus for Syddjurs Bibliotek igennem 2017 og det afspejles ved, at 33 ud af 38 arrangementer i Bibliotekets seneste arrangementsfolder er skabt i samarbejde med andre aktører. Syddjurs Bibliotek har derfor inviteret en række brugere af Bogbussen til at hjælpe Biblioteket med at videreudvikle brugen af Bogbussen.

Biblioteksleder Claus Pettersson uddyber:

– Vi vil meget gerne udfordres i vores ideer og visioner for Bogbussen af de mennesker, der bruger den. Bogbussen er et lokalt til- bud – og det gøres bedst, hvis vi samarbejder om dette lokal

Køreplanen ser fra 9. april således ud:

MANDAG
Kongsgårde  15:00 – 15:45
Tved                  16:00 – 16:45
Knebel             16:55 – 17:40
Tirstrup           18:30 – 19:00
Hyllested        19:10 – 20:00

TIRSDAG
Nimtofte       15:00 – 15:40
Ryomgård    15:55 – 16:55
Mørke             17:35 – 18:35
Feldballe       18:55 – 19:55

For flere oplysninger vedrørende køreplan og Syddjurs Biblioteks indsats i landdistrikterne kontakt biblioteksleder Claus Pettersson på tlf. 20 51 43 31.

https://syddjursbibliotek.dk/nyheder/aktuelt/bogbussen-aendrer-koereplan