,

Indsamling af idéer til udvikling af bogbussen

Jeg er blevet spurgt af Syddjurs Bibliotek, om jeg vil deltage i en sparrings-gruppe omkring udvikling af bogbussen. Jeg har altid været en aktiv bruger af bogbussen og snakker ofte med personalet om hjælp til materialer eller ideer til aktiviteter. På baggrund af dette har de spurgt mig.

I sparringsgruppen er inviteret 7 borgere fra forskellige stop på bogbusruten og med forskellige profiler (alder, køn, brug osv.). Biblioteket vil nemlig gerne have input fra nogle personer udefra, der måske tænker det helt anderledes end dem selv.

Vi vil ikke have indflydelse på bogbussens køreplan, men skal være med til at komme med ideer til (og evt. kritik af), hvad der sker i bogbussen og hvordan den evt kunne udvikle sig. Skal den fx blot var en udlånsbus, el- ler kan der ske andre ting?

Mine tanker og ideer vil mest afspejle brugen set ud fra en børnefamilie- brugers perspektiv. Men jeg synes også det er vigtigt at få andre bruger-grupper fra Mørkes ideer med. Jeg har derfor fået lov til at samle jeres ideer ind og tage dem med til de kommende 3-4 møder, der vil være i sparrings- gruppen.

Det er dog vigtigt endnu en gang at understrege, at det ikke gælder meninger omkring bogbussens eksistens eller køreplan. Men derimod tanker til udvikling af dens funktion som bogbus for alle i Mørke og omegn.

Har du derfor nogle ideer, jeg skal bringe med videre – så skriv en mail til mig på cguldberg@hotmail.com eller læg en god gammeldags seddel i min postkasse på Parkvej 15.

Med venlig hilsen

Charlotte Guldberg Klokker