Indlæg

Nu er det muligt at låne bøger 3 steder i byen: i cafeteriet i Idrætscentret, ved Brugsen og nu også ved Lindegården.

Mørke Sparekassefonden har støttet projektet og Verner Nielsen har lavet bogvogn nr. 3, som man kan se her på billedet.

Hvis du har nogle bøger, som du ikke vil læse mere, kan man stille dem i vognene.

Man kan også låne bøgerne, selv om man ikke har taget nogen bøger med. Vi efterlyser især nyere dansk litteratur, krimier, børnebøger, CD’er og DVD’er.

Boggruppen planlægger et arrangement til foråret, hvor læseoplevelser er i centrum.

I mellemtiden vil vi gerne anbefale ”Høst et godt bogtip”, som finder sted d. 17.oktober 10.30 -12.30 i forbindelse med Ebelfestival i Ebeltoft.

Med venlig hilsen Boggruppen

Her kan du læse 8544. Månedsbladet for Mørke og omegn.Maj 2013


Læs gamle udgaver af 8544

 

Feb 2013

 


 

Her kan du læse december udgaven af 8544

Jubilæum

Det er ikke almindeligt, at en by af Mørkes størrelse har et månedsblad, der udkommer med 16 sider hver måned.

Det er helt ualmindeligt, at det er sket i 25 år.

Ikke desto mindre så ”8544” da- gens lys i 1987 som led i et sund- hedsprojekt, som daværende Rosen- holm kommune havde søgt og fået midler til.

Utallige ulønnede frivillige har i årenes løb brugt oceaner af tid på at få ”8544” på gaden til tiden hver måned.

Det hele startede med en spritdub- likator og frihåndstegninger, og så har det ellers udviklet sig.

Især de første år var de to ejere af Rosenholm Tryk Jørgen Bach og Henning Hansen en uvurderlig hjælp med udgivelsen af bladet, – vi bruger stadig Rosenholm Tryk.

3 redaktører

Der har i de 25 år kun været tre redaktører nemlig Carla Milthers, Axel Nordentoft og Jørn Løth.

Carla Milthers var i mange, mange år drivkraften bag bladet, men også hendes efterfølger Axel Nordentoft gjorde en kæmpe indsats for at ud- vikle ”8544”.

Desværre døde Axel pludseligt i 2004, og så måtte en ny mand tage over.

Poul Erik Andersen har været med i alle årene, og han har troligt haft

kontakt til trykkeriet og kørt blade ud til de mange interesserede, der bor uden for Mørke-Hvilsager sogne – uden at få en krone for det. Flot!!

Også vor nuværende kasserer Tage Overgaard Poulsen har dygtigt for- valtet vore stærkt begrænsede res- sourcer, og været med i rigtig mange år.

Vi er også heldige at have to fanta- stiske ”lay-outere”, der på skift sæt- ter bladet op, nemlig Sune Glitrup og Erik Skannrup.

På annonceområdet er vi så heldige at have en stærk ankermand i Flem- ming Sørensen.

Ann Pedersen har i mange år været både kasserer og revisor.

Vi er så heldige, at Frede Petersen har villet overtage distribueringen af ”8544” efter Per Pedersen. Tak for det!!

Reception

Bestyrelsen har besluttet at holde en lille reception for alle tidligere med- arbejdere på ”8544” – som hermed venligst med ægtefæller indbydes til

Lørdag den 10. november 2012 kl. 13.00 på Lindegården.

Der vil blive mulighed for at snakke gamle dage, se alle numre af ”8544” fra start til nu, samt nyde et glas vin og en pindemad. Vi håber, at alle vil møde op – og tage tidligere medar- bejdere, der er flyttet fra egnen med. Ring eller skriv til:

Poul Erik Andersen,
tlf. 8637 7183 eller pea@ma-net.dk

Tusind tak til de mange frivillige, men så sandelig også til alle jer, der troligt måned efter måned sender nyheder til ”8544”, – uden jer intet blad!!

Og sidst – men ikke mindst en stor tak til vore trofaste annoncører – uden jer slet intet blad.

 

Så er ferietiden ved at være forbi, og det er snart tid til, at ”8544” igen skal på gaden.

Tak for de mange indlæg til 8544. Håber det fortsætter.

Deadline er den 20. i måneden (undtagen december).

Som regel udkommer vi den første weekend i måneden.

 

2012 Sidste dag for modtagelse af stof.      8544 på gaden  
Septembernummer  Mandag 20. august  Lørdag d. 1. sept   
 Oktobernummer  Torsdag 20. september  Lørdag  6. oktober  
 Novembernummer  Lørdag 20. oktober  Lørdag 3. november.  
 Decembernummer  Tirsdag  20. november  Lørdag 1. december  
 Januarnummer  Fredag 4. januar  Lørdag 12. januar  
     

Her kan du læse den nye udgave af 8544 for april måned

Månedsbladet 8544 udkommer med nyt fra Mørke og omegn.

Deadline er den 20. i hver måned, og bladet er på gaden den første weekend i måneden.

Indlæg til bladet – såvel tekst som billeder – modtages på adressen: 8544@moerkes.net

Her kan du læse seneste udgave af 8544

 [box type=”info” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Redaktør: Jørn Løth tlf. 4015 7317
Layout: Erik Skannrup og Sune Glitrup.
Kasserer: Tage Overgaard Poulsen.
Distribution: Poul Erik Andersen.
Annoncer: Flemming Sørensen [/box]