Mørke Egnsarkiv

Den første tirsdag i hver måned er arkivet åbent fra kl. 16-18, og der vil altid være mindst to til stede fra arki- vet for at hjælpe besøgende og for at tage imod de ting, “man vil dele med os”. Noget bliver givet til arkivet, og noget får vi mulighed for at tage en kopi af, fordi giveren synes, at det skal bevares for eftertiden. Vi vil fra arkivets side bestræbe os meget på både at behandle dokumenter og bille- der godt og efter giverens ønsker.

Hvis man ikke kan komme netop den første tirsdag i hver måned, er man velkommen til at ringe til Marian Skriver Trælle, 61 74 54 69, eller un- dertegnede på 23 80 86 03, og få en aftale.

Gruppen bag arkivet har desuden afholdt en genåbningsdag, hvor Agnethe Sandfeld fortalte om “Bechsminde”, Skolevej 2, ligesom der blev god lejlighed til at høre om arkivet, se på nogle af vore materialer og få en god snak over kaffen. Ca. 50 var mødt op. Det er vi rigtig taknemlige for og tager det som et udtryk for, at der er stor interesse for arkivet.

Mørke Egnsarkiv, Skolevej 19, Mørke E-mail: moerke.arkiv@gmail.com
På gruppens vegne
Bendt Johansen