Mørke distrikstråd november 2020

Endelig, endelig kan vi få tilgang til kontoen, og få betalt vores regninger.
Det har godt nok været en langsommelig affære fra Sparekassens side. 

Den lille fine reklamefilm om vores by, har korrigeret for fejl og mangler og ønsker. Der er blevet filmet endnu en dag, og vi har fået lov at få en anden speaker, som ikke lyder så sælger-agtig. 

Distriktsrådet bejler til det naturområde, der ligger mellem banelegemet og Banevænget. Vi ønsker, at gøre det til et uberørt sted for hele byen, hvor man kan færdes i reflekterende stilhed. Nuvel letbanen kører, men alligevel 🙂    Der kan laves små infotavler om de ting, man ser. Blomster, buske, træer, frugt, nødder, fugle, insekter  og andre dyr. Området er faktisk temmelig langt (og smalt), men med små naturlige lunde og gemmesteder.

 Vi vil (inden fristen den 30.11) nå at søge Mørke Sogns Sparekasses Fond om kr. 30.000 til opstart af indtagelse af arealet. Bagefter kommer så processen med inddragelse af Byens Borgere til flere ideer.  Ideelt ville vi have ønsket at have inddraget borgerne før ansøgningen, men tidsfristen gør ikke dette muligt.

Under eventuelt:

“Byfornyelses-vedligeholdelses-grupperne”

I stedet for at skrive til repræsentanterne fra de forskellige grupper i byen kan vi invitere dem til mødet i januar, så kan de fremlægge en status. 

Fællesmøde.

Der er et fællesmøde for alle distriktsråd i Syddjurs Kommune i marts måned.

Kommunen præsenterer udvalgte projekter, og det giver desuden anledning til networking. 

Åretes landsby.

Sara up-dater vores ansøgning til at blive Årets Landsby. Det er Alette, der indstiller fra kommunens side. Vi kan supplere ansøgningen med den nye film, og tankerne omkring natur korridoren v. banelegemet og dokumentation for, hvordan Byens Hus, trods Corona, afholder arrangementer. Jo jo, der er stadig gang i Mørke!