Debat: Den evige sang om biogasanlæg… et andet sted end her

“I den til tider ophedede debat om biogasanlæg, er der nogle ting som jeg ikke helt kan forstå.

Det undrer mig meget at man ikke kan finde en placering tættere på aftagerne af energien. Det virker fuldstændig vanvittigt at placere et biogasanlæg, som er ønsket af Hornslet Fjernvarme og dermed andelshaverne i Hornslet, på lang afstand af Hornslet, hvorved man ikke alene skal finansiere og drive et biogasanlæg, man skal også finansiere og servicere en massiv rørføring til aftagerne.

De foreslåede placeringer har ikke mulighed for at aftage så meget varme, så det bliver nødvendigt at transportere det langt, i stedet for at levere disse store billige energimængder direkte, hvor der er er mange aftagere og herefter udligne noget af besparelse ved sammenlægning af fjernvarmeværker og derved sikre ens pris i et større geografisk område, til trods for at varmen er relativt billigere i de større byer.

Jeg håber, man kommer til fornuft og undlader at gennemgrave byer, landskab og vandløb med rør og i stedet kigger på en placering så tæt på aftagerne som muligt, i Hornslets tilfælde kunne det jo være i området omkring Sophie Amaliegård Skov (evt. på vestsiden for læ), dette vil være i umiddelbar nærhed af Hornslet Fjernvarmes bygninger og kræver derfor ikke megen rørføring for at kunne kobles på distributonsnettet.”

 

Lokalavisen: Debat: Biogassen på rette spor – eller betal tre gange?

Debat: Kan du ikke lide lugten?