Aarhus Letbane har netop indledt de afsluttende testkørsler

Fra onsdag den 20. marts indleder Aarhus Letbane de sidste testkørsler af letbanestrækningen mellem Grenaa og Aarhus samt mellem Lisbjerg og Lystrup. Når disse testkørsler er overstået, begynder Letbanen at køre i daglig drift med passagerer.
Det sker efter planen sidst i april.

De nye letbanetog er lydsvage og kører hurtigere end de tidligere nærbanetog – helt op til 100 km/t.

Af hensyn til sikkerheden er det derfor vigtigt, at man fremover kun krydser skinnerne, hvor der er markerede og sikre overgange. Dette gælder også midlertidige omkørsler i forbindelse med testkørslerne.

Al anden færdsel langs med eller på tværs af skinnerne er forbundet med livsfare!

Trygt naboskab
Inden de afsluttende testkørsler indledes, er alle usikrede overgange og uautoriserede ’trampe-stier’ blevet markeret med tydelige advarselsskilte og/eller spærret for trafik. Alle bomanlæg langs strækningen vil atter være aktive med bomme, blink og lyd. De sorte poser, der p.t. skjuler bomanlæggene, fjernes i begyndelsen af uge 12.

Lokalt kan der være lavet særlige tiltag for at gøre færdsel tæt ved Letbanen så sikker som mulig. Vi opfordrer alle til at respektere skilte og udelukkende benytte sikrede overgange, så vi er sikre på, at naboskabet med den nye letbane bliver trygt og uproblematisk.

Testkørslerne bruges bl.a. til at give letbaneførerne erfaring med at køre på strækningen, så Aarhus Letbane efterfølgende kan yde den bedst mulige kundeservice.

Når testkørslerne er afsluttede, glæder vi os til at tilbyde dig komfortabel og miljø-
venlig letbanetransport på den samlede letbanestrækning fra Grenaa over Aarhus til Odder.

Med venlig hilsen

Aarhus Letbane