Mørke Mose (også kaldet Mørke Kær) er resterne af et større mosekompleks på i alt 500 ha. Mosen er på alle årstider et spændende sted at opholde sig med tæt buskads åbne vidder og et rigt fugle og vandmiljø.

Vejen til fugletårnet går gennem hjertet af mosen og det gamle tørvegravningsområde der nu ligger hen som et rigt stykke natur.

Der er adgang til mosen via en markvej, der går mellem Gl. Mørkevej og Løkkenvej. Ad denne vej kan man gå tværs gennem mosen.

Der blev gravet tørv i Mørke Kær indtil midten af 1950erne og fremstår nu som en typisk tørveskærmose med faste kørestier mellem nu vandfyldte tørvegravningsområder. Derfor fremstår landskabet som en mosaik af småsøer.

Mosen rummer mange fuglearter, f.eks. Rørhøg, som kan ses fra fugletårnet midt i området.  Vejen til fugletårnet går gennem hjertet af mosen og det gamle tørvegravningsområde der nu ligger hen som et rigt stykke natur.

I tårnet kan man læse mere om udgravningen af mosen. Men fra tårnet kan man skue ud over den største af søerne mod syd.

På højdedraget langs lykkenvej er der fin udsigt over den store sø mod nordvest.

Foto: Rene Sørensen

 

Vil du se gamle billeder fra dengang man gravede tørv i Mørke Mose så se her på Mørke Sogn i Gl. Tid

[flickr_set id="72157653250508050"]


 

Kære alle mørkebeboer, flygtning/nydanskerforeninger, ildsjæle og folk med stor næstekærlighed

Som oplyst i medierne og til infomødet på Lindegården åbner der et nyt asylcenter på Lindebo.

Ældrecentret er desværre lukket, hvilket vi alle er kede af men det kan vi ikke gøre noget ved. Nu handler det om at kigge frem og tage rigtig godt imod de nye mørkeborgere som flytter til vores dejlige by.
Det er flygtninge som kommer fra krige og katastrofer – alle mennesker som har haft det svært men som har fået opholdstilladelse i Danmark og mulighed for at få en ny start i livet.
Det skal vi hjælpe dem med ligesom vi skal hjælpe med at de bliver integreret på en rigtig god måde i Mørke.

Der var en fantastisk positiv stemning til infomødet og mange ytrede et ønske om at bidrage hertil.
Derfor vil Distriktsrådet gerne hjælpe med at indkalde til et idémøde, hvor vi kan få en god snak om hvordan vi kan skabe gode tiltag, enkeltstående events/arrangementer og måske ligefrem en plan for integrationen som vi kan udvikle løbende efterhånden, som vi bliver klogere på hvad det er der virker godt i vores by.
Idémødet bliver afholdt i private rammer på Kirkevej 30 (i præsteboligen – her er det vigtigt at pointere at det ikke er Kirken som står bag men Distriktsrådet og private borgere) den 27/5 kl. 18.
Alle der har lyst til at bidrage er velkomne og i må meget gerne sprede budskabet, da vi gerne vil have deltagelse fra personer og netværk som allerede har erfaringer med tiltag der virker.

Park gruppen glæder sig over at Freelance Tømreren Jens Ove har haft tid og lyst til at bygge 2 super lækre transportable trappebænke til park-anlægget.

Endnu et af mange små skridt til den fantastiske park vi drømmer om.
Tusinde tak for indsatsen Jens Ove

Freelance tømreren 

mobilbænke

Det store projekt med byfornyelse af Mørke skrider fremad med både synlige og ikke så synlige skridt.

4 maj mødtes politikere og embedsmænd fra Syddjurs kommune med Distriktsrådet og repræsentanter for de forskellige arbejdsgrupper til et koordinerende møde og en gennemgang af en helhedsplan for Mørke.

byfornyelsehelhedsplan1Der var god opbakning fra politikere og embedsmænd som alle ønsker at bidrage til nogle gode rammer for vores byudvikling.

Der er dog også mange interessenter der skal med på råd og mange forskellige projekter skal tænkes sammen.

Stationsgruppen skal vente/koordinere med både Letbanen, DSB ejendomme og kommunen så det er et stort taktisk spil.

Hovedgadegruppen er også afhængig af flere instanser og bl.a denne nye helhedsplan der skal bakke op omkring den positive udvikling i Mørke.

Arbejdsgrupperne arbejder godt med tingene og det går fremad selvom det ikke er synligt i bybilledet – det kommer lige pludselig!