Rene Sørensen har taget mange fine billeder fra midsommerfesten 2014 på FDF grunden i Mørke

[flickr_set id=”72157645336365872″]

[flickr_set id="72157645242139034"]

Det er blevet lidt lettere, og ikke mindst billigere, at dyrke idræt hos Mørke IF, hvis man dyrker mere end én idrætsgren, eller måske nu har mod på at kaste sig ud i det. Multikontingentet giver adgang til alle idrætsfaciliteter og – aktiviteter i foreningen. Man kan dermed frit og ubegrænset dyrke eksempelvis badminton, fodbold, gymnastik, håndbold, floorball, tennis og fitness for én og samme pris. Det handler bare om at finde tiden til det.
Se filmen HER, hvordan nogen af de aktive i Mørke IF bruger Multikontingentet, og hvordan ideen er opstået.

 

Mørke vil i de kommende år gennemgå en større områdefornyelse af bymidten med et samlet budget på 4,5 mio. kr.

Der har i efteråret 2013 været gennemført en borgerinddragelsesproces og afholdt to workshops henholdsvis med fokus på trafik og bymiljø og på sociale og kulturelle aktiviteter.

De forslag og idéer, som borgere har bidraget med på de to workshops, har dannet grundlag for det udkast til et byfornyelsesprogram, som blev præsenteret den 19 feb. for byens borgere. Det skete på et borgermøde og via opslag i byens butikker og på nettet.

Onsdag den 4 juni 2014 blev der nedsat arbejdsgrupper der skal gå videre med de enkelte delprojekter. Det er stadig muligt at deltage i disse grupper.

På Syddjurs Kommunes hjemmeside vil der være nyt fra projektet: syddjurs.dk

Du kan også læse det her på siden.