Indlæg

Kære alle mørkebeboer, flygtning/nydanskerforeninger, ildsjæle og folk med stor næstekærlighed

Som oplyst i medierne og til infomødet på Lindegården åbner der et nyt asylcenter på Lindebo.

Ældrecentret er desværre lukket, hvilket vi alle er kede af men det kan vi ikke gøre noget ved. Nu handler det om at kigge frem og tage rigtig godt imod de nye mørkeborgere som flytter til vores dejlige by.
Det er flygtninge som kommer fra krige og katastrofer – alle mennesker som har haft det svært men som har fået opholdstilladelse i Danmark og mulighed for at få en ny start i livet.
Det skal vi hjælpe dem med ligesom vi skal hjælpe med at de bliver integreret på en rigtig god måde i Mørke.

Der var en fantastisk positiv stemning til infomødet og mange ytrede et ønske om at bidrage hertil.
Derfor vil Distriktsrådet gerne hjælpe med at indkalde til et idémøde, hvor vi kan få en god snak om hvordan vi kan skabe gode tiltag, enkeltstående events/arrangementer og måske ligefrem en plan for integrationen som vi kan udvikle løbende efterhånden, som vi bliver klogere på hvad det er der virker godt i vores by.
Idémødet bliver afholdt i private rammer på Kirkevej 30 (i præsteboligen – her er det vigtigt at pointere at det ikke er Kirken som står bag men Distriktsrådet og private borgere) den 27/5 kl. 18.
Alle der har lyst til at bidrage er velkomne og i må meget gerne sprede budskabet, da vi gerne vil have deltagelse fra personer og netværk som allerede har erfaringer med tiltag der virker.

Lukningen af plejecenteret Lindebo i Mørke sker overraskende hurtigt.

De sidste beboere har forladt plejecenteret allerede med udgangen af marts, og det scenarie regnede de færreste med for få måneder siden.

»Det er gået stærkt. Men flytningen af beboerne er sket udelukkende på baggrund af frivillighed. Beboerne har haft mulighed for at ønske boliger på andre af kommunens ældrecentre, og det er lykkedes at imødekomme ønskerne,« siger Jørgen Andersen, direktør for ældreområdet i Syddjurs Kommune. til Stiften.dk

Fra den 1 maj vil Lindebo blive taget i brug som modtagecenter.

22 april holder afholder Syddjurs kommune et informationsmøde om ændringen af Lindebo fra Plejeboliger til modtagecenter for flygtninge.

På informationsmødet vil afdelingen for integration under syddjurs Jobcenter fortælle om fremtiden for Lindebo, om den nye anvendelse om om de nye beboere.