Indlæg

i-pads på Mørke skole

Mørke skole haft deres Ipads i snart 2 måneder. Det har været en succes for både elever og lærer. Eleverne har taget rigtig godt imod dem og udvist stor forståelse og tålmodighed overfor alle begyndervanskelighe- derne. Nu er der ved at være godt styr på både opkoblinger og pro- grammer. Lærerne har formået at få Ipads rigtig godt implementeret i undervisningen. Det til gavn for både dem selv og eleverne, og de bruges i langt de fleste fag. Ipads udelukker dog ikke 100 % bøgerne som stadig skal hives frem en gang i mellem sammen med penalhuset. Forældrene der har børn på mellem- trinnet, vil modtage et spørgeskema, hvor de har mulighed for at melde tilbage med deres erfaringer vedrø- rende Ipads til deres børn.

Til januar skal vi i gang med 2 runde af udleveringerne af Ipads til først udskolingen og dernæst indskolin- gen. Det ser vi alle frem til, og med lidt erfaringer i bagagen forventes det at forløbe uden de store vanske- ligheder. I den forbindelse vil foræl- drene til børn i ind- og udskoling blive indkaldt til fælles møde hvor der gennemgås retningslinjer og udleveres Ipads.

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med I-pads på Mørke skole.

Yderligere referat af bestyrelses- møde den 2. oktober kan findes via skolens hjemmeside www.moerke- skole.dk

På bestyrelsen vegne

Ann Ring

Alle elever på Mellemtrin (4,5,6 klasse) fik i dag efter en grundig instruktion udleveret Ipads.

Skoleinspektør Anni Wernblad fortæller i videoen om udleveringen.

Tavlecomputeren skal bruges i undervisningen og der er store forventninger til at eleverne nu er udrustet med noget af det bedste digitale udstyr som kan købes.

En tablet, indeholder mange  forskellige værktøjer, der giver mulighed for at  eleverne kan arbejde selv eller i grupper.

Den er let at medbringe og samler mange funktioner og værktøjer i et: lommeregner, skriveværktøj, skolebog, kamera, lydoptager, kommunikationsværktøjer, videokamera etc.

Resten af skolens elever får Ipads efter jul 2012.


Her er link til projektet Ipads i Syddjurs

Onsdag den 18. april var store iPad – dag for lærere og skolepædagoger.

På Marienhoffskolen var lærere, pædagoger, kommunalbestyrelse og forvaltningschefer alle samlet til fælles foredrag og oplæg om læring og pædagogik i relation til iPads. Som kulmination på dagen fik det pædagogiske personale hver især udleveret en iPad med henblik på at blive godt klædt på til august og januar, hvor børnene får iPads.

Lærere og pædagoger er i gang med kurser og salonen – det der tidligere hed lærerværelset – sum- mer af vidensdeling om Ipads.

En af oplægsholderne i Ryomgård, en lærer fra Skotland, som har undervist med iPads i et par år, formulerede sig således: ”This could be the end of education as we know it” og senere: ”This could be the start of education as we want it”.

Med Venlig hilsen
Annie Wernblad og Lars C. Larsen