Indlæg

I/S Mørke Stationsbys Vandværk er det klingende navn for vandfor- syningen i Mørke og Dagstrup.

Navnet hentyder til fordums da- ge hvor der var Station og et stort antal virksomheder som sammen med beboerne havde brug for en god og stabil vandforsyning. I dag leverer vandværket vand til om- kring 700 forbrugere i forsynings- området. Der leveres også vand til Gl, Mørke og til Ommestrup-Fårup.

Disse to vandværker distribuerer vandet til deres forbrugere.

For at sikre en sikker vandforsy- ning at rent og godt drikkevand har vi på vandværket løbende re- noveret forsyningsanlæggene så vi i dag har et nyrenoveret anlæg og nyrenoverede boringer så vi fort- sat kan levere godt og samtidigt billigt vand.

Bestyrelsen og vandmesteren der er ansvarlig for den daglige drift er ikke lige så gamle som vandværket, men vi har deltaget i arbejdet med vandværket i 25 år eller mere. Ligesom anlægget der er moderniseret, taler vi i besty- relsen også om, at det ville være godt med en modernisering dér, yngre kræfter der vil tage del i fortsættelsen af et godt vandværk med en god økonomi som betyder at prisen for vandet der løber ud af hanen er en af de billigste i denne kommune, der har over 80 vandværker.

Vi holder generalforsamling i Mørke Idrætscenter, Tirsdag den 30. april kl. 19.30. Vi er værter for kaffe og brød og øl og vand. Vi vil glæde os til at se folk fra byen til denne årlige begivenhed.

Jørn Greve Formand

 

Vandværkets hjemmeside