Indlæg

Cykelstierne gennem Mørke var før sommerferien fyldt med huller, hvilket kunne medføre uheld for de mange cyklister, der dagligt benytter dem.

Et par lokale borgere – Birgit og Poul E. rettede henvendelse til vejdirektoratet, og samme dag kom projektleder Peter Lund Hansen ud for at besigtige forholdene.

Der var ikke afsat penge på budgettet i indeværende år, men alligevel lykkedes det for Peter Lund Hansen at rokere lidt med budgettallene, så cy- kelstierne kunne blive repare- ret straks!!

I begyndelsen af september kom mandskab og maskiner fra vejdirektoratet til Mørke og ud- bedrede skaderne, så cyklister igen kan færdes uden at vælte på grund af hullerne.

Vejdirektoratet fortjener ros den hurtige indsats med bag- grund i henvendelsen.