Cykelstierne gennem Mørke repareret

Dagli Brugsen Mørke

Cykelstierne gennem Mørke var før sommerferien fyldt med huller, hvilket kunne medføre uheld for de mange cyklister, der dagligt benytter dem.

Et par lokale borgere – Birgit og Poul E. rettede henvendelse til vejdirektoratet, og samme dag kom projektleder Peter Lund Hansen ud for at besigtige forholdene.

Der var ikke afsat penge på budgettet i indeværende år, men alligevel lykkedes det for Peter Lund Hansen at rokere lidt med budgettallene, så cy- kelstierne kunne blive repare- ret straks!!

I begyndelsen af september kom mandskab og maskiner fra vejdirektoratet til Mørke og ud- bedrede skaderne, så cyklister igen kan færdes uden at vælte på grund af hullerne.

Vejdirektoratet fortjener ros den hurtige indsats med bag- grund i henvendelsen.

MA-Net