Biogassen gik af Mørke

Mørke skal IKKE have et biogasanlæg. Det står fast efter at Byrådet i Syddjurs har truffet endelig beslutning i sagen vedr. biogasplanlægning.

Byrådet besluttede at  udpege ét område til et fællesbiogasanlæg  ved Hornslet og ét område ved Lime, til den videre planlægning.

Hvis der kommer en konkret ansøgning, om at etablere et konkret biogasanlæg på ét af de to biogasområder (eller dem begge to), så vil der komme nye offentlige høringer om den konkrete ansøgning.

Men det betyder altså at Mørke ikke er i spil til et biogasanlæg.

Kasper Urth der er formand for Distriktsrådet understreger i den forbindelse hvor vigtigt det er at  byen står sammen når der skal udarbejdes høringssvar til den kommunale planlægning.

Mere end 300 skrev under på en protest mod biogas i Mørke