Mørke tager ansvar

Mørke Idrætscenter og Mørke Idrætsforening inviterer til ”posefest” fredag den 26. juni 2015 i Mørke Idrætscenter i tidsrummet kl. 20.00 – 01.30.

Målgruppen er skoleelever i 8.-10. klasse. Deltagerantal: Max 250 personer.

De unge vil gerne feste. Mørke Idrætscenter og Mørke IF vil gerne tage ansvar. Derfor inviterer vi de unge i  8.-10. klasse til fest i Mørke Idrætscenter.

Posefest hvad er det?

En fest, hvor gæsterne til eget forbrug må medbringe sodavand, mokai, øl, breezer o.lign. samt shots 16,4 %. Posen SKAL afleveres i garderoben, og herfra kan hver deltager i løbet af aftenen få udleveret én genstand ad gangen i plasticglas.

I samarbejde vil vi holde en fest, hvor de unge kan være under ordnede forhold og med opsyn af voksne. Der er allerede tilkendegivelser fra flere forældre og frivillige i idrætsforeningen, som gerne vil komme og hjælpe til. Vi forventer, at der er behov for ca. 30 frivillige hjælpere. 

Der vil også være professionelle dørmænd tilstede. Vi tror dog, at de får en hyggelig og afslappet aften med de unge, da regelsættet for at deltage er meget tydeligt.

Lars Mohr Grønfeldt, politiassistent ved Bevillings- og Tilladelsessektionen, Østjyllands Politi, Birgitte Back Thomsen, SSP Syddjurs, og Natteravnene i Hornslet bakker alle op om vores aktivitet med ros.

Udtalelse: ”Godt at, der er nogen, der tager ansvar for de unge”

Festen begynder kl. 20.00, og dørene vil være åbne til kl. 21.00. Derefter vil det ikke længere være muligt at komme ind. Det koster kr. 50,- at deltage. Kun gæster, som står på gæstelisten, er velkomne. Vælger en gæst at forlade huset inden 01.30, kan man ikke komme ind igen.

For de gæster, som skulle få brug for at trække frisk luft i løbet af aftenen, bliver der etableret en lukket gård udendørs. Garderobe til overtøj og tasker vil være tvungen, men gratis.

På Facebook vil der blive oprettet en begivenhed, hvor man tilmelder sig festen. Et forældrebrev, indeholdende information om arrangementet, vil også være at finde samme sted.
Centerleder Lene Munk Gravesen, mobil 40 14 84 10,

tager gerne mod opkald, hvis forældre ønsker en dialog om arrangementet eller ønsker at melde sig som frivillig hjælper.

Party4You vil underholde med diskotek og lysshow. Der vil blive solgt kildevand og pølsehorn til kr. 10,- pr. stk.

Regler for posefest

  • Aldersadgang 8.-10. klasse
  • Adgang kun, hvis man står på gæstelisten
  • Kun lovlige drikkevarer, som skal afleveres i garderoben. (Uåbnet)
  • Man får kun én drikkevare udleveret ad gangen.
  • Ingen narkotiske stoffer er tilladt
  • Tlf. nr. på en forælder skal opgives ved tilmelding
  • Voldelig eller krænkende opførsel vil medføre udelukkelse.
  • Mange voksne og 2 prof. dørmænd samt SSP

Fra 2017 kan man køre med Letbanen til og fra Mørke.

Letbanens udseende blev i dag præsenteret i Aarhus

Designet forener det elegante med det praktiske i letbanetogene, der tilbyder høj komfort og god tilgængelighed for alle passagerer.

Som et fremtrædende indslag i byer og landskaber har det været afgørende at designe Aarhus Letbane, så den både er let genkendelig og indgår i harmoni med det omgivende miljø.

Letbanen har fået sin egen let genkendelige designidentitet med tydelige referencer til den skandinaviske tradition for stilsikker minimalisme og høj funktionalitet. To ord er gået igen i alle faser af designprocessen: Enkelhed og kvalitet.

Aarhus Letbane er første etape af et net af letbaner, som skal knytte byer og bydele i Aarhusområdet tættere sammen og gøre det lettere for pendlere at komme til og fra arbejde.

Letbanen forvandler to eksisterende jernbaner – Odderbanen og Grenaabanen – til en eldrevet letbane og forbinder banerne med et ekstra og nyt letbanespor fra Lystrup via Skejby, Randersvej og den nye havneplads til Aarhus H.

110 kilometer letbane

I alt bliver letbanen cirka 110 kilometer lang. Den nye strækning fra Aarhus H til Lystrup består af 12 kilometer nye letbanespor. Grenaabanen, som løber fra Aarhus H til Grenaa udgør cirka 70 kilometer. Odderbanen udgør knap 30 kilometer.

Letbanen får i alt 51 stoppesteder. Grenaabanens og Odderbanens nuværende stoppesteder bevares . Her er bla. Mørke station som udbygges og forandres så det passer til Letbanens nye design.

Hertil kommer 18 stoppesteder på den nye strækning.