Ny blomsterbutik på Ebeltoftvej 35 A i Mørke

Åbner fredag den 3. maj

Johanne Jensen og Marian Skriver Trælle, niece og moster åbner sammen blomsterbutik i Mørke.

Johanne er uddannet blomsterdekoratør og Marian er i gang med at tage HG for at lære alt om butiksdrift. Begge har længe haft en drøm om at åbne en blomsterbutik.

Butikken er en blomsterbutik med salg af blomster, delikatesser, handmade samt fine / sjove gamle ting.

En ny butik i Mørke vil være med til at sætte mere gang i handelslivet og trække flere kunder til Mørke.

På åbningsdagen fredag den 3. maj er der åbningstilbud på en fin buket til 100 kr. og der serveres kaffe / the med en småkage hele dagen.

Mørke blev bestemt en skønnere by at bo i efter en dag med “blomsterkasseaktion”.

Rigtig mange var mødt op på en flot solrig dag for og rydde op i byen efter en lang vinter..
Hovedgaden fik den store tur og langs Hovedgaden blev der opsat hele 77 flotte blomster kasser.
Det er allerede flot men de skal nok blive endnu smukkere at se på hen over sommeren. :o)

Også parken fik den store tur, med to nye bænke og oprensning af søen. – ja tænk nu kan man igen se vandet i søen !!

 

[flickr_set id="72157633286723997"]

Se de fine billeder fra en fin dag

Mørke IF Floorball – Dark Devils har lige vundet en A-finale ved landsstævnet i floorball i Frederikshavn i weekenden.

Ved stævnet deltager alle de store floorballhold fra hele landet, så det er et rigtigt flot resultat leveret af Tobias M. Pedersen, Nikolaj Hougaard, Casper Beck Nielsen, Mathias Jakobsen, Nicklas Dissing, Anders Peter Kirk Christensen, Kristoffer Kipp og Niklas Kvistgaard i U13-rækken.

Ud over drengene her deltog MIF Floorball også med et pigehold i U9-rækken og et drengehold i U11.

Læs mere på darkdevils.dk

Vi inviterer alle løbere i Mørke og omegn til Mørke Motionsløb lørdag den 8. juni 2013 kl. 13.00. Der er i år tre ruter at vælge mellem: 3 km, 5 km og 10 km, så alle kan være med. Alle ruterne starter fra Mørke Stadion. Der er tidtagning ved Bibchip, som også stod for det sidste år. Løbsnumre bliver delt ud på dagen.

Deltagergebyr: Børn under 13 år 35 kr. Voksne 65 kr. ved tilmelding senest den 4. juni. Ved eftertilmelding på dagen er der et ekstra gebyr på 25 kr.

Tilmelding sker på www.moerkeif.dk under Gymna- stik – Løb, hvor der også vil løben- de informationer om løbet f.eks. beskrivelse af ruterne mm.

Der vil være sponsorpræmier, som vi trækker på startnumrene

 

I/S Mørke Stationsbys Vandværk er det klingende navn for vandfor- syningen i Mørke og Dagstrup.

Navnet hentyder til fordums da- ge hvor der var Station og et stort antal virksomheder som sammen med beboerne havde brug for en god og stabil vandforsyning. I dag leverer vandværket vand til om- kring 700 forbrugere i forsynings- området. Der leveres også vand til Gl, Mørke og til Ommestrup-Fårup.

Disse to vandværker distribuerer vandet til deres forbrugere.

For at sikre en sikker vandforsy- ning at rent og godt drikkevand har vi på vandværket løbende re- noveret forsyningsanlæggene så vi i dag har et nyrenoveret anlæg og nyrenoverede boringer så vi fort- sat kan levere godt og samtidigt billigt vand.

Bestyrelsen og vandmesteren der er ansvarlig for den daglige drift er ikke lige så gamle som vandværket, men vi har deltaget i arbejdet med vandværket i 25 år eller mere. Ligesom anlægget der er moderniseret, taler vi i besty- relsen også om, at det ville være godt med en modernisering dér, yngre kræfter der vil tage del i fortsættelsen af et godt vandværk med en god økonomi som betyder at prisen for vandet der løber ud af hanen er en af de billigste i denne kommune, der har over 80 vandværker.

Vi holder generalforsamling i Mørke Idrætscenter, Tirsdag den 30. april kl. 19.30. Vi er værter for kaffe og brød og øl og vand. Vi vil glæde os til at se folk fra byen til denne årlige begivenhed.

Jørn Greve Formand

 

Vandværkets hjemmeside

Fra mandag den 6. maj og måneden ud holder Mørke Bibliotek bogsalg.

Alle børnematerialer koster 5 kr., og voksenmaterialer koster 10 kr.

Kom og gør et kup den sidste uge i maj, uge 22, hvor du kan fylde posen for 25 kr.
Mørke Bibliotek holder åbent mandag og torsdag kl. 13-18.


Læs gamle udgaver af 8544

 

HJÆLP – vi mangler et par frivillige !
Vi mangler et par frivillige til at hjælpe i Fitnessafd., men ikke som instruktører
– men som “af-lukker” !

Der skal nemlig tjekkes at vinduer og døre er lukkede og låst efter kl. 16, inde i Fitness, Spinning, Ungdomsmiljø og 2 tilhørende baderum, samt yderdøren.
Det vi mangler til er i weekender og på helligdage, samt i skoleferier. Så det ville være dejligt med et par stykker, som ville hjælpe os med dette, og I vil selvfølgelig kunne melde fra på dage, hvor det ikke kan lade sig gøre for Jer !

Det vil være super med 2 personer, så man evt. kan dele lige/ulige uger op, og evt. afløse hinanden. Men kan også være en enkelt person som har lyst !

Kontakt venligst: Cliff Ring 40796075, cliff.ring@hotmail.dk eller  Lene Graversen 40148410, leneg.mic@gmail.com

Kastanjehuset, børnehaven i Mørke, har den glædelige og positive udfordring, at børnetallet stiger.

Det betyder, at der i indeværende år, må findes løsninger i samarbejde med byens andre pasningsmuligheder; dagplejen og Hulahophuset m.fl. , for at rumme alle børnehavebørn, så de ikke skal tilbydes plads i andre byer.

Det er heldigvis ikke svært, da der er et godt samarbejde i Mørke.
Men…. den positive udfordring fortsætter, og der bør skabes en permanent løsning, der kan rum- me alle børnehavebørn i Mørke.
Derfor har bestyrelserne fra skole/ SFO, dagpleje, Kastanjehuset og Hulahophuset sammen med respektive ledere afholdt et visions- møde. Desværre kom der i sidste øjeblik afbud fra Hulahophuset p.g.a. sygdom, men det betyder ikke, at de ikke er med i proces- sen. Der er kontakt til dem og de ønsker at være med.

Mødet var en meget åben dialog om, hvad der kunne være et ønske til ”fremtidens børnepasning” i Mørke. Med udgangspunkt i de nu-

værende tilbud blev der i 2 grupper drøftet indhold til visionen samt mulige løsninger på et overordnet plan.

Kastanjehusets bygninger står overfor nogle større vedligeholdelsesopgaver, og der kan ikke udbygges på grunden. En del af den nuværende legeplads er en lejet villahave.
Skovhuset i Termestrup, som er en del af Kastanjehuset trænger også til renovering. Og med de senere års nedskæringer er det blevet nødvendigt , hvert år at sø- ge ekstrabevilling, for at være personale nok til at dække begge steder.
Der er i sektorplan for området beskrevet, at der ønskes integre- rede institutioner i alle områder.

Dagplejens økonomi er svær at styre ved op- og nedgang i børne- tallet og det kan en integreret in- stitution være med til at afhjælpe.

Hulahophuset er en privat vug- gestue, og tænkningen i dette pro- jekt er ikke et ønske om, at lukke Hulahophuset, men sammen med dem drøfte, hvordan de indgår i en samlet plan for dagtilbud i Mørke.

Skolen er for nylig udbygget med SFO, og det vil være svært,

at presse mere ind på dette areal. Det gennemgående i dialogen var, at der er et meget godt sam- arbejde alle enheder imellem. Det

skal bibeholdes og må gerne ud- vikles til at blive endnu bedre.

Dermed konkluderes det, at et godt samarbejde om børnene i Mørke ikke nødvendigvis er af- hængigt af, at man bor på samme matrikel. Det handler om, at de professionelle, der har med børne- ne at gøre, vil samarbejdet og mødes med hinanden for at drøfte og udvikle dette.

Der blev også talt om, at det er væsentligt for både nuværende og kommende borgere i Mørke, at der er pasningstilbud med kvalitet til deres børn i Mørke.

Mørke er et bysamfund med egen infrastruktur. Kommunal dagpleje, privat dagpleje, privat vuggestue, kommunal børnehave, skole/SFO, junior- og ungdomsklub. Indkøbs- muligheder, bibliotek, offentlige transportforbindelser med bus og tog og en masse gode fritidstilbud til både børn og voksne. Idrætscentret, Lindegården, Sog- negården og Solgården er steder, hvor man mødes og kan skabe nye relationer og pleje de etable- rede.

Derfor har det betydning, at børnene også kan få et dagtilbud i den by, hvor langt de fleste på et senere tidspunkt skal gå i skole og deltage i foreningslivet. Vigtigt at de også får mulighed for, at skabe relationer i deres by.

Alle disse temaer var på bordet og der arbejdes videre i en mindre gruppe.

Målet er at have et beskrevet projekt klar til at indgå i drøftelserne om Budget 2014.

På vegne af arbejdsgruppen Stine Bergman Jørgensen og Christian Windum Forældrerepræsentanter i Kastanjehuset bestyrelse

Costa Brava Cup 2013…
Disse unge fodboldspillere fra U-13 & U-15 drenge samt U-15 piger. vil rigtig gerne en tur til costa brava i efterårs ferien. Så derfor vil de i løbet af foråret gerne ud og arbejde så de kan tjene en lille skilling til at gøre turen billigere. Så har du /i et stykke arbejde som kan udføres af en flok unge mennesker så er i velkommen til at kontakte Lis b Sørensen som vil forsøge at holde styr på opgaverne. Lis kan kontaktes på. lbs.dk@jubii.dk el. på tlf. 60680022.

På de unges vegne..

Mette Lynnerup