Indlæg

I disse dage er det 100 år siden man begyndte opførelsen af Mørke Elektricitetsværk.

Som man kan se på billedet var beliggenheden på Kirkevej, i den bygning, som snedkermester Steen Nielsen i dag bruger som værksted.

Ideen til anlæggelsen af eget elektricitetsværk for Mørke by udgik fra urmager Dahl, Mørke. Han havde i nogen tid tumlet med tanken.
En aften talte han med daværende slagtermester Rothausen, og han var straks med på planen, og den 1. september 1912 blev det første møde afholdt med borgerne i Mørke.

Den første bestyrelse kom til at bestå af urmager Dahl, slagtermester Rothausen, smed Danielsen, gårdejer Hans Hansen og læge Carlsen.

Elektricitetsværket blev opført af murer L. Jacobsen, Mørke og tømrer Pedersen, Ommestrup. Ingeniør Sardemann, Århus førte tilsyn med hele anlægget. Hele anlægget – bygninger, maskiner, installation – ko- stede ca. 40.000 kroner(!!)

Elektricitetsværket blev indviet den 1. august 1913.
Når tidspunktet for 100 års jubilæet nærmer sig, vil vi i 8544 fortælle hele historien om værket, der til tider udviklede sig dramatisk.

JL.