Årsmøde i Mørke Idrætsforening

ÅRSMØDE I MIF – Mørke Idrætsforening
Torsdag den 25. februar 2016
Kl. 19.00 i Mørke Idrætscenter

Evt. forslag sendes til Riber Anthonsen på mail: riber@ommestrupgaard.dk senest den 20. februar.              

For årsmødet er fastsat følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsernes og afdelingernes beretning (Afd. max 5 min)
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag, herunder eventuelt forslag til ændring
  5. Valg til hovedbestyrelse samt 1 suppleant
  6. Valg til afdelingsbestyrelser/menige medlemmer(kan vælges på afd. møde og meldes skriftligt til hovedbestyrelsen)
  7. Valg af 2 interne revisorerVel mødt.