Han står for atom-accelerator på 17 millioner kroner.

Aarhus Universitet (AU) har fået en ny maskine l 17.000.000 kr. som har en Mørke-borger ved roret. Det er en såkaldt atomaccelerator, der kan datere organiske materialer med kulstof-14 metoden.

Maskinen findes i kælderen under Aarhus Universitet og er på størrelse med et IC3-tog.

Lederen af dateringscenteret, som maskinen hører under, er lektor i fysik og astronomi Jan Heinemeier, der bor på Ebeltofvej i Mørke.

Han fortæller l ”8544” at den nye maskine er resultat af en kæmpe- brøler, som et udefrakommende ingeniørfirma begik i forbindelse med ombygning af Instut for Fysik og Astronomi.

De besluttede at sprænge et par 80 tons tunge strålebeskyttelsesporte væk, i stedet for som normalt at benytte trykhammer. Det eneste en atomaccelerator ikke kan tåle er jordskælv, og den dligere accelerator blev ødelagt og mange års forskningsarbejde for Jan Heinemeier, kernekemikeren Henrik Lo Pedersen og kernefysikeren Ni- els Rud, der havde udviklet den gamle maskine, var spildt.

Hvordan fungerer maskinen?

Jan Heinemeir fortæller: »Populært sagt er acceleratoren en sorterings- maskine, der kan isolere de forskellige radioaktive isotoper. Foresl dig en lastbil med grus, hvor man skal finde det gruskorn, der er en

millimeter mindre end de andre i læsset. Der er kun êt af det fabelagtigt sjældne kulstof-14-atom for hver 1000 milliarder kulstof-12- atomer i sådan et ”læs”. 1000 milliarder er babysprog i vores verden (!!!)”

Hvad kan den bruges  til?

Anvendelsesområdet er enormt. Fysik, arkæologi, biologi og klima- forskning f.eks.
”Vi kan følge jordens klimaudvikling ved at udføre måling af radioakvt beryllium i isen. Det er helt centralt for klimaforskningen i dag,” siger Jan Heinemeier. Men også mere jordnære formål: ”Finder man et begravet skelet, kan kulstof-14 ana- lysen afsløre, om knoglerne er 14 eller 1400 år gamle.” Ved hjælp fra boreprøver i indlandsisen på Grønland kan man bestemme, hvornår og hvorfor der var tropisk klima på disse kanter.

Ny vin på gamle flasker

I Jan Heinemeiers kontor finder vi en kulstof-14 analyse af en række italienske topvine. Her kan man se, at flere af ”de gode årgange” i virke- ligheden indeholder vin, der stammer fra helt andre år en påstået på flasken.(!!)