Budskabet “Mød os i Mørke” gik rent ind og der var lørdag stor trængsel ved skolen og de mange stande og aktiviteter.

Borgerne i Mørke satte endnu engang hinanden i stævne.

 

René L. Sørensen har samlet en masse gode billeder fra dagen.

[flickr_set id="72157635232560854"]

Se dem alle ved at klikke her

Se masser af festlige billeder fra årets sommerlejr hvor 55 FDFere fra Mørke var på lejr

Billederne af taget af Rene L. Sørensen

http://www.flickr.com/photos/hejrene/sets/72157634564037721/

I Mørke trives kærligheden og frygten for en vred mands genfærd.

Mørke er noget, vi alle kender. Når lyset svinder, og det andet andet tager over, er vi ankommet dertil.

Mørke findes indeni og udenpå, og det findes på det sydlige Djursland, hvor omtrent 1.500 mennesker lever deres liv.

Mørke er tungsind og stilhed, refleksion og alt det usagte.

Men Mørke er også stedet, hvor borgerne sidste år vågnede op en decembermorgen og opdagede, at ukendte gerningsmænd havde udnyttet vinternatten til at putte små strikkede nissehuer over alle bilernes jydekroge.

Politikkens sommer serie fra fem forskellige steder i Danmark der måske ikke er, hvad de går og udgiver sig for. denne gang viser de at der er liv i Mørke

http://politiken.dk/ibyen/nyheder/gadeplan/ECE2030196/i-moerke-trives-kaerligheden-og-frygten-for-en-vred-mands-genfaerd/

http://politiken.dk/poltv/nyheder/indland/ECE2029523/sommerserie-se-om-der-er-liv-i-moerke/

Se masser af festlige billeder fra årets byfest i Mørke

Billederne af taget af Rene L. Sørensen
[flickr_set id=”72157634072754652″]
http://www.flickr.com/photos/hejrene/sets/72157634072754652/

Mørke blev bestemt en skønnere by at bo i efter en dag med “blomsterkasseaktion”.

Rigtig mange var mødt op på en flot solrig dag for og rydde op i byen efter en lang vinter..
Hovedgaden fik den store tur og langs Hovedgaden blev der opsat hele 77 flotte blomster kasser.
Det er allerede flot men de skal nok blive endnu smukkere at se på hen over sommeren. :o)

Også parken fik den store tur, med to nye bænke og oprensning af søen. – ja tænk nu kan man igen se vandet i søen !!

 

[flickr_set id="72157633286723997"]

Se de fine billeder fra en fin dag

Mørke Kirke , Menighedsrådet og FDF Mørke – holdt traditionen tro fastelavnsfest med tøndeslagning.

Der var mange flotte udklædte børn.

René Sørensen har taget nogle rigtig flotte bileder som kan ses på denne flickr side 

 

[flickr_set id="72157632735323244"]

Så har strikkepigerne endnu engang været på spil og ladet byens park dekorere med strik.

Parken er blevet et helt fantastisk sted efter at gartneren har ordnet græsset og givet en hånd med alle kuglerne i træerne.

 

[flickr_set id="72157630303380724"]

Se de fine billeder som Rene Sørensen har taget . Der er flere på hans Flickr side her 

Der var i den grad god stemning på Solgården, da mavedansergruppen Happy Hips fra Djursland torsdag aften lagde vejen forbi Mørke.

Det var Solgårdens bestyrelse, der havde piftet den traditionelle fællesspisning op med et besøg af de hoftevuggende kvinder, der kommer fra det meste af Djursland.

De omkring 40 fremmødte indledte aftenen med en lækker orientalsk gryde, inden desserten – ledsaget af ligeså orientalske rytmer – kom vuggende ind i salen til de spisende gæsters udelte begejstring. Gæsterne – i alderen 0-60+ – blev hurtigt tryllebundet af de seks mavedansere. Og det i en grad, så det faktisk lykkedes de dygtige dansere at lokke stort set hele forsamlingen ud til en fælles omgang kædedans som afslutning på en fornøjelig aften.

Nye arrangementer er i vente fra Solgårdens side i den kommende tid. Følg med på mørke.dk og i 8544.

[flickr_set id="72157631637833934"]

 

Her er et link til alle billederne taget af Rene Sørensen

Se billeder fra en vel besøgt markedsdag, med alt hvad Mørke kan byde på af foreninger, butiksliv hjemmesløjd og lopper.

Rene’ Sørensen tog et par stemningsbilleder fra dagen.

Klik på billederne for stor version!

 

[flickr_set id="72157631250644734"]

Vejrguderne holdt hånden over årets sankt hans arrangement på FDF grunden i Mørke. ca 300 mennesker fandt vej til et arrangement med børneleg, mad på bål, slushIce og popcorn, hekseværksted og hyggeligt samvær.

 

Klimaks på aftenen var da bålet blev tændt og alle sang midsommersangen.

Billederne er taget af  René Sørensen

Skørt flot og sjovt.

Her er et par billeder fra sponsorcykelløbet ved Mørke byfest.

 

Alle de flotte billeder er taget af Rene Sørensen.

 

KLIK PÅ BILLEDET FOR STOR STØRRELSE

På opfordring er der her lagt billeder ind fra byfesten

Jeg er en glad amatør som næste altid har mit kamera med mig når vi tager noget steder, om det så er ud og rejse eller en tur til by fest..

Der er flere billeder på  http://www.flickr.com/photos/hejrene/sets/72157630026193653/

Hilsen René, Grågåsevej 10

 

 

 

 

[justified_image_grid]

Mørke ligger midt mellem de to slotte Rosenholm og Skaføgaard.

De to slotte har en fælles historie men hvor Rosenholm slot er kendt og  åbent for offentligheden er Skaføgaard kendt af færre og lever mere tilbagetrukket.[box type=”info” style=”rounded”]De flotte billeder er taget af Ole Nielsen fra David Ramseys fly. Tryk på billederne så får du en stor version.[/box]

De to slotte blev begge opført af Jørgen Rosenkrantz som havde så mange penge at han lod opføre et slot til hver af sine sønner Otte og Holger. Holger fik Rosenholm og Otte Skaføgaard. Desværre døde Otte tidligt, hvorfor Skaføgård i stedet blev enkesæde for Jørgens hustru Dorthe Lange indtil hendes død 1613.

Derefter gik gården videre til sønnen Holger. Hans søn måtte på grund af dårlig økonomi afhænde stedet 1647, hvorefter gården i det følgende århundreder ofte skiftede hænder.

Skaføgaard og Rosenholm gik hver sin vej.

Rosenholm slot  er forblevet i familien Rosenkrantz ejerskab og det gør Rosenholm til Danmarks ældste slægtsgård. Stedet blev for alvor landskendt, da herregården dannede ramme om Danmarks Radios tv-julekalender Jul på Slottet.

Skaføgaards mest kendte ejer er Jacob Brønnum Scavenius Estrup, der erhvervede herregården i 1852. Hans efterkommere ejer stadig Skaføgård.

 

Ommestrup var tidligere hjemsted for både en folkehøjskole, en landsbyskole og to teglværker. Jf. de to oversigtskort på side 9. Højskolens bygninger nedbrændte omkring 2001 og er nu fjernet. De to teglværker ophørte produktionen i 1970’erne, og kun få bygninger ligger tilbage idag. Landsbyskolens bygninger eksisterer stadig, nu som privat bolig på Balevej 17. Gennem kommunens forberedelse af Lokalplan nr. 328b til endelig vedtagelse, er der fremkommet et omfattende materiale af lokalhistoriske kilder, som beskriver historien om en gammel hovedgård, som gennem godt 500 år, indtil 1840, lå på en placering over Ommestrup landsby, og delvist inden for den sydlige del af lokalplanens område. Ommestrup hed oprindeligt ”Ommestorp”, der er en sammenskrivning af ”Omærs Torp”. ”Omær” er et olddansk mandsnavn, og som har været i brug op til 1100 og 1200-tallet. (Omær er den danske udgave af det old-germanske ”Audomar”, som fx kendes fra Skt. Audomar, en burgundisk født biskop fra det 7. årh. fra den nordfranske by Thérouanne, efter hvem en anden nordfransk by, Saint Omer, er opkaldt). En ”torp” var en landsby, som blev grundlagt af udflyttere fra eksisterende ældre landsbyer. De tidligste torper kan dateres tilbage til slutningen af 700-tallet. Mange er grundlagt i perioden fra 1000 til 1250. Ommestrup kan derfor meget vel være grundlagt af en mand ved navn Omær og hans familie, som måske flyttede ud fra den nærliggende landsby Mørke, på et tidspunkt i den sene vikingetid eller tidlige middelalder, til bakken over en naturlig lavning i landskabet, hvor landsbyen stadig ligger i dag.

 

Omær kan muligvis (som foreslået af den kendte og ansete lokalhistoriker Aage Sørensen i en række artikler i Historisk Samfunds Aarbog fra 1913), have opført sine første gårdbygninger på den jævne bakke med eget kildevæld og stejle sider mod syd, øst og nord, som nogenlunde lod sig forsvare i lovløse tider. (Den samme bakke, som nu delvist er omfattet af denne lokalplan). Omærs gård udviklede sig i løbet af middelalderen til en middelstor hovedgård, Ommestrupgård. Andre tilflyttere bosatte sig i lavningen omkring et naturligt vandhul, neden for bakken. Aage Sørensen skriver om bakken i 1913: ”Følger man Vejen fra Byen og efter Bale, til man er naaet op over det stejle af ’Skarridhøje’, har man paa venstre Haand den smalle Grønvej, der umiddelbart ved Skolen fører mod Øst ned gennem den lille venlige Lund ’Fælingshaven’. Tager man sit Udgangspunkt ved Skoleloddens nordøstlige Hjørne og skridter 52 Favne ned ad Grønvejen, staar man paa Stedet, hvor Hovedgaarden har ligget. Et øvet Øje opdager let Stedet Ejendommelighed trods Vejen, der fortsætter midt ned af den forrige Gaardsplads og drejer ud af denne noget nær i det sydøstre Hjørne ned gennem Hulvejen, som nu er kastet i Bakken. Hulvejen forstyrrer Øjet i at følge de afbrændte Bygningers Plads paa Jordsmonnet, men denne er dog endnu ret tydelig” … ”Blandt Egnens Befolkning er Erindringen om en Hovedgaard på Stedet forlængst forsvunden. Kun de aller ældste i Byen kender nu noget til Tvillingegårdene og husker deres Brand” … ”Ploven kan endnu ofte berøre Grundsted og vende rødflammede Munkestens Brokker op af den fede Muld, – tavse Minder om, hvad her en Gang har været”. Ommestrupgård nævnes første gang i skriftlige kilder fra 1430, hvor ridder ”Lange Ove” fra Gravlevgård anføres som ejer af ”Ommestorp”. Lange Ove er gift ind i den adelige Udsen-slægt, der i løbet af 1400-tallet kommer i økonomiske vanskeligheder, hvorefter hovedgården overtages af biskoppen i Aarhus. Ommestrupgård nævnes dernæst i en række dokumenter fra perioden mellem 1483 og 1499, som vidner om en langvarig strid mellem bispestolen og Essenbæk kloster, om forløbet af markskel mellem Ugelbølle og Ommestrup.

 

Efter reformationen er Ommestrupgård i 1575 registreret som kongens ejendom. Allerede i 1578 mageskiftes hovedgården dog tilbage til adelen, til Rosenkrantzfamilien, der i samme periode opfører Rosenholm og Skaføgård. I 1608 deles hovedgården i to selvstændige dele, mellem brødrene Niels og Jens Bassesen, sønner efter den tidligere fæster, Basse Nielsen. Skellet blev fastlagt ind midt igennem gårdspladsen, mellem de nordlige og sydlige dele af den store fire-længede gård, som herved blev opdelt i to lige store halvdele. Matrikelskellene fra opdelingen i 1608 fremgår stadig af det gældende matrikelkort i dag, uændret efter 405 år. De to tvillingegårde, der nu går under navnet ”Ommestrup Gårde”, nedbrænder i 1681 og genopbygges efterfølgende samme sted. Ud fra Aage Sørensens artikler fra 1913, ser det ud til, at fæsterne på Ommestrup Gårde efter opdelingen i 1608, helt usædvanligt var fritaget for hoveri i de følgende århundrede, i modsætning til fæsterne på de andre gårde på egnen. Selv om hovedgården var blevet delt op i to halvdele, ser Ommestrup Gårde på denne måde ud til at have beholdt en slags særstatus, i forhold til de andre gårde i Ommestrup. Forskellige personer ejer de to halvdele indtil 1687-90, hvor gårdene igen afhændes samlet til kronen og udlægges som ryttergods for Oberst Stürcks 3. Jyske Rytterregiment. Efter 30 år som hjemsted for dragoner fra forskellige rytterregimenter, afhændes Ommestrup Gårde i 1720 tilbage til adelen igen, – denne gang til Joachim Gersdorf til Vosnæsgård og videre i hans familie i de følgende 100 år. Først i 1821 købes tvillingegården af de to familier, der på dette tidpunkt havde haft gårdene i fæste i mange år. Ommestrup Gårde overgår hermed til selveje. En tirsdag eftermiddag i juli 1840 afsluttes historien om den 500-600 år gamle bosætning på bakken, da Ommestrup Gårdes bygninger brænder ned til grunden. Noget kunne tyde på, at branden ikke var helt uvelkommen, da bygninger var i dårlig stand. Nogle bygninger var så gamle, at de stammede helt tilbage fra tiden efter den forrige brand i 1681. Ejerne valgte at genopføre de to gårde året efter, i 1841, som to separate gårdanlæg, på hver sin placering, på en bedre beliggenhed i forhold til de udstykkede marker. Kun navnet ”Ommestrup Gårde” blev bevaret, og vidner dermed om den tidligere samhørighed. (Omstændighederne omkring branden og det efterfølgende brandforhør er nøje beskrevet i en artikel af Karl Anker Steffensen i Historisk Aarbog fra Randers Amt fra 1986).

 

 

Gymnaster fra Mørke IF gav sammen med gymnaster fra Hornslet og Ådalen på fællesholdene sig selv og de mange tilskuere en super god gymnastiklørdag i Mørke Idrætscenter.

Kaffekanderne stod rundt omkring på gulv og borde, mens snakken gik, og holdene skiftedes til at være på gulvet – og instruktørerne fik deres velfortjente ros
Mogens Greve fra Lokalavisen tog en række flotte billeder:

Se alle billederne på Lokalavisen.dk