Hovedgadeprojektet blev formelt igangsat ved et offentligt møde den 12. januar 2016 kl. 19.00 i Mørke Idrætscenter.

Der er i alt afsat 1.965.000 kr. til hovedgadeprojektet. Helhedsplanen danner udgangspunktet for det projekt, vi skal udvikle.

De øvrige arbejdsgrupper i områdefornyelsesprojektet vil naturligt blive inddraget i projektudviklingen, men alle der har lyst, har mulighed for at bidrage. Nogle meldte sig på mødet den 12. januar 2016, og tak for det. Hvis der er andre der har lyst til at bidrage til projektudviklingen er velkomne til at kontakte udviklingskonsulent i Syddjurs Kommune Alette Lena Skov-Hansen, gerne på mail alsh@syddjurs.dk.

Vejdirektoratet og Syddjurs Kommunes vejafdeling er naturlige og nødvendige samarbejdspartnere. Det har været afholdt et opstartsmøde i november og Vejdirektoratet følger projektet tæt, da de vil skulle godkende de fleste ændringer. Kommunens vejafdeling er ligeledes en del af styregruppen.

Den midterste del af strækningen er døbt villa-byen, og ønskerne om øget træbeplantning langs med gadeforløbet forfølges primært i dette område.

Helhedsplanen peger på en række indsatsområder og indeholder en række anbefalinger, blandt andet at det centrale byområde mellem Stationsvej og Kirkevej skal prioriteres. Overgangen ved Skolevej og Fabriksvej er et andet fokusområde. Ankomsten til Mørke skal markeres, både for bilister på hovedlandevejen og togrejsende med letbanen. Den midterste del af strækningen er døbt villa-byen, og ønskerne om øget træbeplantning langs med gadeforløbet forfølges primært i dette område. Beplantning indgår dog som et af de gennemgående ønsker i forskønnelsesprojektet, ligesom lys er et element, der skal tænkes ind. Endelig har hovedgaden på lige fod med de øvrige delprojekter et benspænd i forhold til at indtænke genbyg, dvs. genbrug af materialer og anvendelse af genbrugsmaterialer.

 

Til inspiration for hovedgadeprojektet præsenterede landskabsarkitekt og indehaver af firmaet ByMunch, Anita Munch, forskellige forslag til anvendelse af lys i det offentlige rum. ByMunch har stået for udformningen en række byrum ud fra et princip om at genanvende de eksisterende belægninger og materialer maksimalt, så anlægssummen primært kan anvendes til nye elementer.

Ankomsten til Mørke skal markeres, både for bilister på hovedlandevejen og togrejsende med letbanen

Arbejdsgruppen går nu i gang med at udarbejde konkrete projektidéer i dialog med de omkringboende og i første omgang i samarbejde med de beboere, der har tilkendegivet en interesse i at medvirke.

 

NRGI overrakte samme aften en check på 161.500 kr. til byen til det fyrtårnsprojekt, som både stationsgruppen og brandinggruppen har peget på. Fyrtårnet skal være et vartegn og en digital informationsstander. Stationsområdet og pladsen ud mod hovedgaden opleves som byens umiddelbare centrum, og fyrtårnet er som udgangspunkt tiltænkt en placering i det område. En del af midlerne anvendes til projektudvikling og afklaring af den konkrete udformning og placering.

 

TV Sand følger for Danmarks Radio processen og har fulgt både de offentlige møder, de offentlige arrangementer og diverse møder i projektgrupperne. Flere er ligeledes blev interviewet af produktionsselskabet i forhold til deres forventninger til hele områdefornyelsen.

Mørke er et usnobbet sted at leve og bo, et sted fyldt med foretagsomhed og med plads til forskellighed.
Vi vil bevare og styrke Mørkes små og store fællesskaber, båret af interessen for vores by, for hinanden og for naturen.

Usnobbet, Fælleskab, Foretagsomhed – og Bæredygtig.

Sammen vil vi videreudvikle et levedygtigt lille samfund præget af åbenhed, glæde og liv.
Visionen bygger på værdiord, som er fremkommet på baggrund af interview og kortlægning af Mørkes DNA.

De værdi ord er: Usnobbet, Fælleskab, Foretagsomhed – og Bæredygtig.

Visionen for Mørke blev præsenteret på et borgermøde den 10. november 2015.

Visionen skal nu omsættes til en strategi og handleplan. Dette arbejde pågår i samarbejde med distriktsrådet. Brandingprojektet skal være afsluttet i april 2016.

Efter næsten 10 år på adressen Ebeltoftvej 7. Flytter Kirkens Korshær Genbrug til Randersvej 2 i den tidligere møbelbutik.

Lokalerne er ved frivillig indsats gjort lyse og venlige. ”Vi får nu en lys, åben og kundevenlig butik i ét plan med store vinduer og masser af lys. Samtidig får vi en strøgplacering og meget bedre parkeringsforhold,” siger Birthe Larsen og Bente Carlsen til Lokalavisen, som sammen er tovholdere i etableringen af den nye genbrugsforretning.

”Vi får i et plan en stor møbelafdeling, en tøjafdeling, og en afdeling med isenkram. Samtidig får vi to kælderrum med bøger, elektronik og legetøj, og med meget bedre personale faciliteter og sorteringsrum,” siger Birthe Larsen. 8-10 frivillige har malet hele bygningen indvendig, blandt andet ved deres mænds hjælp.

Åbning af den nye Genbrugsbutik i Mørke. Peter Høyer er klar til at tale og klippe det røde bånd. (Billede: Viggo Jensen)

Åbning af den nye Genbrugsbutik i Mørke. Peter Høyer er klar til at tale og klippe det røde bånd. (Billede: Viggo Jensen)

Samtidig hører der et 200 kvm stort lager i en tilstødende bygning med til den nye Kirkens Korshær Genbrug.

Omkring 25 kvinder og ti mænd arbejder som frivillige i genbrugsforretningen. Effekterne kommer fra Mørke og opland. Overskuddet går som fra andre Kirkens Korshær Genbrug-forretninger til at støtte hjemløse, herberger, forsorgshjem og varmestuer i Danmark. Kirkens Korshær arbejder ud fra et kristent grundsyn.

 

Læs hele artiklen på lokalavisen

Der var rekord mange udklædte børn og voksne i Mørke kirke og bagefter i gården og sognehuset
Menighedsrådet sørgede for varme pølser og fastelavnsboller og FDF havde sørget for tønder.

Rene Sørensen har taget de mange flotte billeder

[flickr_set id=”72157662063951174″]

Som et resultat af Byrådets skændige lukning af Mørke Bibliotek besluttede Mørkeborgerne at aflevere egne bøger til ”Folkevognen” ved Brugsen eller ”Biblioteket” i Mørke Idræts Center (MIC), hvorefter man kunne bytte en eller flere bøger. Det blev straks en succes.

Nu er der imidlertid nogle borgere, der var meget frustrerede over lukningen af biblioteket, der gerne vil sætte ”Biblioteket” lidt mere i system, men fremgangsmåden er den samme. Man afleverer en af sine egne bøger og låner en af ”Bibliotekets”.

De fem frivillige er: Angela Heinemeier, Solveig Frandsen, Louise Nielsen, Mette Hauser og Klaus Andersen, medens Lene Munk Gravesen er bindeled mellem ”Biblioteket” og MIC.

Gruppen sprudler af ideer. F.eks. vil de meget gerne have forslag fra Mørkeboerne om forslag til, hvad ”Biblioteket” skal hedde, boganmeldelser, forfatteraftener i samarbejde med Syddjurs Biblioteker og mange andre spændende tiltag.

Gruppen har allerede haft møde med lederen af Syddjurs Biblioteker Mette Høxbro, der var yderst positiv, og gerne ville hjælpe, hvor det er muligt.

Det blev endvidere oplyst, at Bogbussen havde flest udlån i Mørke.

Folkevognen” ved Brugsen i Vinterhi.
Den populære ”Folkevogn” ved Dagli’Brugsen er kørt i vinterhi under halvtaget, men kan selvfølgelig benyttes som vanligt.

Nye forslag.

Arbejdsgruppen vil meget gerne have forslag fra brugerne af biblioteket, og der vil blive opstillet en idekasse i Mørke Idræts Center.

Børnebøger og tegneserier

Som tidligere nævnt har ”Mørke Ny Bibliotek” modtaget en mængde bøger, men vil gerne modtage endnu flere, og især “børnebøger” og ”tegneserier” er en mangelvare.

 

25 februar er der årsmøde i MIF her gør vi status over endnu et år i MIF, og jeg kan love jer der er noget at glæde sig til !

 

I MIF er der mange frivillige der gør et kæmpe stykke arbejde, uden dem ville der ikke være nogen idræt forening, hvor alle vores børn får en masse fornøjelige timer til at gå, og for øvrigt også en masse voksne.

Mange af  de frivillige i MIF er også frivillige andre steder i byen, det giver en masse gode kontakter, og udvikler os som mennesker, da det at hjælpe andre er noget der virkelig bygger venskaber.

Kunne du tænke dig at være en del af dette fællesskab, så hold dig ikke tilbage, det ville glæde MIF og tage imod flere venner, der kan være mange forskellige måder at hjælpe til, det er kun fantasien der sætter grænser.

Vi har faste poster der skal besættes og der skal også bruges nogle der bare kommer og giver deres mening og hjælp tilkende en enkelt gang, der er mulighed for at blive tilknyttet i kortere eller længere perioder. Og husk tid er ikke noget der kommer af sig selv, det er noget vi hver i sær tager os, til det vi gerne vil.   

Lige nu er der ca. 100 frivillige der bruger tid for vores alles bedste i MIF, der ligger store planer og opgaver og venter, så derfor denne opfordring.

Hvis dette har givet dig lyst til at høre mere er du meget velkommen til at kontakte mig Riber@ommestrupgaard.dk  eller mød op til årsmødet d. 25 februar, så kan vi i fællesskab snakke om hvordan du kunne passe ind i det store fællesskab.

 

Håber at høre fra dig eller se dig, så vi fælles kan gøre det endnu bedre.

 

Mvh. Riber Hog Anthonsen.

ÅRSMØDE I MIF – Mørke Idrætsforening
Torsdag den 25. februar 2016
Kl. 19.00 i Mørke Idrætscenter

Evt. forslag sendes til Riber Anthonsen på mail: riber@ommestrupgaard.dk senest den 20. februar.              

For årsmødet er fastsat følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsernes og afdelingernes beretning (Afd. max 5 min)
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag, herunder eventuelt forslag til ændring
  5. Valg til hovedbestyrelse samt 1 suppleant
  6. Valg til afdelingsbestyrelser/menige medlemmer(kan vælges på afd. møde og meldes skriftligt til hovedbestyrelsen)
  7. Valg af 2 interne revisorerVel mødt.