Sæt dit fingeraftryk på trafikken i Syddjurs – igen

Dagli Brugsen Mørke

Syddjurs Kommune har vedtaget at udarbejde ny trafiksikkerhedsplan. Trafiksikkerhedsplanen skal være gældende fra 2013 til 2016.

Ved alle alvorlige trafikulykker optager politiet rapport. Disse rapporter anvender kommunen til at lokalisere de strækninger og lokaliteter, hvor trafiksikkerheden kan forbedres.

[quote style=”boxed” float=”right”]I disse uger er kommunen ved at ændre på krydset i Kolind. Det er et eksempel på, at det kan have stor indflydelse på kommunens prioriteringer at gøre kommunen opmærksom på, hvor I oplever et behov for forbedringer.[/quote] I disse uger er kommunen  ved at ændre på krydset mellem Skolebakken og Vesterågade/Ebdrupvej i Kolind. Det er ikke fordi der er sket ulykker i krydset, men 40 elever meddelte, at krydset føltes utrygt, da der var mange biler, og der har været stor tvivl om, hvem der holder tilbage for hvem.

Det er et eksempel på, at det kan have stor indflydelse på kommunens prioriteringer at gøre  kommunen opmærksom på, hvor I oplever et behov for forbedringer.

Lokalkendskab – gennem distriktsrådene

Samtlige kendte distriktsråd er blevet opfordret til at komme med input til den nye trafiksikkerhedsplan. Kommunen har opfordret distriktsrådene til at komme med 3 konstruktive kritikpunkter, hvoraf det ene skal være af ikke-fysisk karakter. Årsagen hertil er, at det ikke kan forventes at der sker samme grad af fysiske forandringer i fremtiden, da de allerede adresserede 50 lokaliteter var de ”nemmeste” problemer at imødekomme. Fremtidens indsats vil have større grad af lokal indsats – både fysisk som hidtil, men også i større grad adfærdspåvirkende.

Vision og Målsætning

Udvalget for Natur, Teknik og Miljø har den 7. maj vedtaget, at visionen for trafiksikkerheden i fremtiden fortsat skal være; Ingen skal dræbes eller komme til skade i trafikken.

Ligeledes er målsætningen for trafiksikkerheden at; antallet af lettere og alvorligt tilskadekomne og dræbte skal halveres ved udgangen af 2020 i forhold til antallene i 2010.

Dvs. at der ved planens ophør i 2016 skal der være mindre end 10 lettere tilskadekomne, mindre end 11 alvorligt tilskadekomne, og mindre end 1 dræbt på vejene i Syddjurs.

Det er ambitiøse mål, men set i lyset af at den nuværende trafiksikkerhedsplans effekt er det muligt gennem en saglig og målrettet indsats

Kontakt

Skriv til Mørke Distriktsråd

Eller Send en mail til trafiksikkerhed@syddjurs.dk og sæt dit fingeraftryk på trafikken i Syddjurs – inden den 17. juni 2012.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
MA-Net
Webmanden
About Webmanden (360 Articles)
Jeg sørger for mørke.dk. Kontakt mig endelig hvis du har brug for et godt råd, hjælp til siden eller har noget du gerne vil bidrage med.